Stadgar & Dokument

Här har vi dokument som rör verksamheten inom Norrbottens Ridsportförbund. En del dokument är så kallade "levande" material och uppdateras därför löpande under året. Dokumenten publiceras i pdf-format om inget annat anges.

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbund
Typstadgar för föreningar 
Typstadgar för föreningar  word-format
Stadgar för ungdomssektioner 
Stadgar för Norrbottens Ridsportförbundet 
Stadgar för SvRF 

DUS stadgar (Distriktsungdomssektionen)Mål och Inriktning
Verksamhetsinriktning

Policydokument
Policy och handlingsplan mot Sexuella trakasserier

Förening
Att bilda ridklubb - information
Ansökan ridklubb 
Ridsporten i täten - om föreningsutveckling 2008 (641 kB)
Välj smart - handbok för valberedningen

Ledare
Stallet - en jordnära skola  2008 (431 kB)
Ridsporten Vill - Ridsportens idéprogram visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar.

Säkerhet, anläggning
Säker med häst 2008 (818 kB)
Hästhållning med kvalitet (besöksprotokoll pdf)
Skadeblankett

Utbildning
Utbildningstrappan
Ridsportens bibliotek  - katalog med utbildningsmaterial 2008 (1,6 MB)
Senast uppdaterad: 2019-08-22

Sponsorer

Annons