Årets Ridklubbsstyrelse

Utmärkelsen "Årets Ridklubbsstyrelse" delas ut årligen på Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte i mars månad.

Utmärkelsen går till en förening:

  • som har en aktivt arbetande styrelse
  • som arbetar för att medlemmarna ska känna sig delaktiga
  • som har levande styrdokument (målstegen)
  • som har ett samarbete med Östergötlands Ridsportförbund och SISU/ÖIF
  • som har en verksamhet präglad av Ridsportens Ledstjärnor, Ridsporten vill och Code of Conduct

Nominering sker till kansliet senast den 1 februari på blankett för nominering av Årets Ridklubbsstyrelse

Pristagare utses i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Pristagare:

  • 2017 Mjölby Allmänna Ryttarsällskap
  • 2016 Skogslottens Ryttarförening
  • 2015 Åkerbo Rid- och Körsällskap
  • 2014 Eda Ryttarsällskap
  • 2013 Norrköpingsortens Ryttarförening

Senast uppdaterad: 2019-01-19

Sponsorer

Annons