US+DUS=VI

Vision för US och DUS

  • Gemenskap mellan alla US och DUS ”US+DUS=VI”
  • Alla US är med och påverkar lokalt och i distriktet
  • Ungdomarna tar mer plats i styrelser och sektioner på klubb- och distriktsnivå

 DUS

  • DUS ska synas och vara välkänt i hela distriktet
  • Det ska vara speciellt att bli invald i DUS
  • Som DUS ledamot får du kunskap och utbildning
  • Mentorssystem i DUS styrelsen

 Mål

  • Det ska vara lätt för ungdomarna att kontakta DUS
  • DUS ska ha en kontaktperson i varje klubb

Vi söker kontaktpersoner på klubbarna som vi kan nå direkt med sådan information vi vill ska komma ut till alla ungdomar i länet.

Har inte din klubb uppgett någon kontaktperson var då vänlig och hör av dig till Anette på kansliet. anette@ostergotland.ridsport.se el. 010-476 50 80


Senast uppdaterad: 2017-04-28

Sponsorer

Annons