Zonträffar

I vår fadderverksamhet så har vi delat in distriktet i tre olika zoner, detta för att få ett eftektivare och mer personligt arbete. Inom dessa zoner så kommer vi bl.a. att ha zonträffar där alla ungdomssektioner inom zonerna får chansen att träffas. 

Vill du läsa mer om vår fadderverksamhet så hittar du mer information här

Västra zonens ungdomsdag


Senast uppdaterad: 2018-08-02

Sponsorer

Annons