Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion

Årets Ungdomsledare och Ungdomssektion genom åren

Ungdomsledare:

2016 Therese Sköldebäck, Skogslottens Ryttarförening

2015
Isa Olsson, Motala Ryttarförening 

2014 Anna Folkestad, Åby RK

2013 Emma Harrysson, Ryttarkamraterna Finspång

2012 Denice Thor Gustavsson, Föreningen Nyckelryttarna

2011 Josefin Karlsson. Norrköpings Fältrittklubb

2010 Hanna Gunnarsson, Norrköpingsortens ryttarförening

2009 Ida Eriksson, Åtvidabergs Ridklubb

2008 Sanna Dahlström, Skogslottens Ryttarförening

2007 Pernilla Björklund, Åby Ridklubb

2006 Malin Karlsson, Ryttarkamraterna i Finspång

Ungdomssektioner:

2016 Linköpings Fältrittklubb

2015
Hageby Ridklubb

2014
Föreningen Nyckelryttarna 

2013 Ryttarkamraterna i Finspång

2012 Linköpings Fältrittklubb

2011 Rappestad ridklubb, kUSen

2010 Skogslottens ryttarförening Kusebusarna

2009 Linköpings Fältrittklubb

2008 Överums Hästsportförening

2007 Norrköpingsortens Ridklubb

2006 Linköpings Fältrittklubb

 

Varje år utses Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion både på distrikts- och riksnivå.  Våra vinnare i Östergötland har chansen att bli årets Ungdomsledare/ungdomssektion i hela Sverige, vilket utses av CUS.

Syftet med dessa stipendier som CUS (Centrala ungdomssektionen inom ridsport) delar ut är att lyfta fram och synliggöra hur viktigt ledarskapet är för ridsportens barn- och ungdomsverksamhet samt för att stödja ungdomsverksamheten på ridklubbarna. Stipendierna är också till för att ge ekonomiskt stöd åt ungdomssektioner och ungdomsledare som främjar och utvecklar ungdomsverksamheten hos sin ridklubb.

Priset för årets ungdomsledare är 5 000 kr och ska användas till någon form av ledarutbildning. Årets ungdomssektion får ett stipendium på 10 000 kr till ett projekt som ska genomföras och rapporteras inom ett år. Prisdeltagarna från alla distrikt (2 från US) får även under kommande vår åka på en utbildningshelg som CUS anordnar.  

De lyckliga vinnarna kommer att få ta emot priset under Stockholms Horse Show.

Gör så här: Skicka in förslag på Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion tillsammans med en motivering.

Vi vill även att ni berättar vad pengarna är tänkt att användas till. Ansökan skickas på särskild blankett  till Anette på kansliet anette@ostergotland.ridsport.se

För att kunna bli årets ungdomsledare ska man:

 • Ha genomfört ledarinsatser riktade till barn- och ungdomar i linje med    idéprogrammet ”Ridsporten Vill”
 • Vara verksam och engagerad i förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet
 • Deltagit i ungdomsledarkurs I-III, alternativt ledarkurs för vuxna I-III
 • Stipendiet är avsett att användas för fortsatt utbildning, fortbildning, studieresa

kriterier för stipendiet till Årets Ungdomssektion:

 • Ungdomssektionen ska vara vald av Ungdomssektionens Årsmöte och tillhöra en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
 • Nomineringen ska innehålla en motivering med beskrivning av        Ungdomssektionens tidigare insatser. Bedömning sker genom att insatserna jämförs med hur väl de ligger i linje med ”Ridsporten vill”.
 • Nomineringen ska innehålla en enkel projektansökan med bakgrund till  projektet, projektidé, tidsplan samt tankar om utvärdering.
 • Stipendium kan ges till Ungdomssektion som planerar ett projekt som

      syftar till att...

 • Barn och ungdomars självkänsla stärks
 • Förebygga mobbning eller osämja bland barn/ungdomar i föreningen
 • Utbilda barn och ungdomar i hästkunskap
 • Ge ungdomar chansen att lära sig grunderna för tävling inom ridsporten
 • Utveckla ungdomsverksamheten genom utbildning av styrelsen på ett sätt som förening eller distrikt inte kan erbjuda
 • Lära barn och/eller ungdomar mer om betydelsen av rätt kost och träning för en god hälsa.
 • Stipendium kan ej sökas till ansökan för utbildning av Ungdomsledare eller materiella ting, om ej speciella skäl finns. Speciella skäl är där projektet inte kan genomföras utan dessa materiella ting, detta skall då anges i ansökan.

 Lycka till / DUS


Senast uppdaterad: 2017-05-30

Sponsorer

Annons