Tävlingsansökningar för 2020

2019-05-08

Vi vill ha era ansökningar för lokala och regionala tävlingar senast 27/10 2019.

Ansökan sker via TDB. Fram till 3/11 finns möjlighet för arrangörerna själva att göra ändringar i TDB.

Hantering av eventuella tävlingskrockar görs genom kontakt med berörda arrangörer. Om möjligt välj lediga helger för era tävlingar för att minimera krockarna. Tävlingsansökningar som är inlagda på helger med serieomgångar godkänns inte förrän zonindelningar och arrangörer för serierna är klara.

Annons