FOTO: Maria Larsson

20 nya ungdomsledare i distriktet

2018-12-03

Tre helger under hösten gick årets Ungdomsledarkurs, ULK. Kursen hölls i Växjö på Hotel Royal Corner. 20 stycken kursdeltagare fick efter sista kurshelgen sitt diplom och sin ungdomsledarjacka.

Ungdomsledarkursen riktar sig till ungdomar och vuxna som redan är ledare eller vill bli ledare på klubben eller gå ridledarkursen. Ämnen såsom ledarskap, pedagogik, säkerhet, etik och moral tas upp under de tre kurshelgerna. Under kursen varvas föreläsningar och gruppdiskussioner med lekar, rollspel och studiebesök.

Stort tack till årets ULK:are för en rolig kurs!

SmRf_Banners_Box_Värdegrundsutbildning

Utbildningsplan 2019

Årets utbildningar

Annons