ULK 2019/2020

2019-06-05

Ridsporten är unik genom alla sina unga ledare. Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din klubb. 

Kursen vänder sig också till dig som tänker söka till Ridledarutbildningen. Kursens mål är att få insikt i barn och ungdomars utveckling, kunna planera och genomföra aktiviteter i den egna klubbens verksamhet, få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare och få förutsättningar för att arbeta aktivt i föreningsverksamheten.

Målgrupp:
Du som vill arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din förening. Rekommenderad lägsta ålder 16 år, minimiålder 15 år.

När: Första delen av kursen 16-17/11 2019, andra delen 11-12/1 2020 och sista delen 22-23/2 2020.

Var: Växjö, Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, 0470-70 10 06.

Kursledare: Maria Larsson

Avgift: Kursavgift 6 250 kr/deltagare för samtliga steg. För detta erhåller du kost, logi i dubbelrum/3-bäddsrum, kursmaterial och ULK-jacka. Eftersom alla kvällsaktiviteter ingår i kursen, ingår även övernattning. Avgiften faktureras. Del av avgiften kan sökas som bidrag från fritidsförvaltningen i din kommun eller från Idrottslyftet.

Anmälan: Gäller alla TRE stegen. Anmäl dig HÄR, senast den 13 oktober 2019. Anmälan är bindande. Minimum 20 deltagare för att kursen skall genomföras, max 35 deltagare.

Övrigt:
Man måste delta på alla tre stegen för att bli godkänd. Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.

Läs mer HÄR.

SmRf_Banners_Box_Värdegrundsutbildning

Utbildningsplan 2019

Årets utbildningar

Annons