Allvariga smittsamma sjukdomar bland hästar och stall

2019-02-15

Med anledning av det aktuella läget med fall av den centralnervösa formen av virusabort i framförallt Stockholm. Men smittsamma sjukdomar bland våra hästar förekommer även i andra kommuner runt om oss. Vill vi påminna om att främja smittskyddet, iakttag god hygien vid besök i hästanläggningar, som rengjorda skor, rena kläder och håll god handhygien före och efter besöket. Res inte med din häst mer än nädvändigt.

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt. 

När det gäller information om sjukdomar och smitta så har SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt)  sakkunskap inom området. Detaljerad information, handlingsplaner och om förebyggande arbete finns på SVA:s hemsida, både vad gäller EHV-1 och  kvarka med fler.
HÄR kan du läsa mer om infektionssjukdomar hos häst, hitta checklistor och skyltar

Läs ävenmer om på Svenska ridsportförbundets hemsida om de samlade råden för hur spridningen av smittsamma sjukdomar förebyggs. 

Flera tävlingar har ställts in de närmsta veckorna i vårt distrikt och ridskolor samt privata anläggningar stänger för inkommande hästar för att minimera smittspridningen. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpas åt att förhindra smittspridning och öka våra kunskaper inom ämnet. Ta hjälp av veterinärerna om du har frågor och funderingar. 

Sponsorer

Annons