Den 1 juli blir det förbjudet att röka på idrottsanläggningar

2019-06-28

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige, Lagen om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer som nu också kommer att innefatta inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, d v s idrottsanläggningar.

Sponsorer

Annons