Det är föreningen som bestämmer!

2019-02-26

Hur ska verksamheten i vårt distrikt utvecklas och se ut i framtiden? Genom att vara med och påverka så det väljs in personer till distriktsstyrelsen som är kompetenta och har ert förtroende kan din förening påverka!

Vi vill få in förslag på kandidater till Distriktsstyrelsen. Personerna ska vara intresserade och kunniga samt ha möjlighet att medverka till att utveckla ridsporten inom distriktet. Distriktsstyrelsen har cirka 10 möten om året varav ca 5 fysiska och resterande är telefonmöten.

Förslaget på kandidater skall innehålla namn, mail och telefonnummer samt en kort beskrivning kring erfarenheter/bakgrund. Förslaget mailas till Kristine Schnell på: kristine_schnell@hotmail.com 

Vi tar tacksamt emot era förslag. Gärna redan idag!

Sponsorer

Annons