Satsning på unga ryttare 2018

2017-10-16

Satsningen på unga ryttare fortsätter 2018 med samma upplägg som 2017 (här kan du läsa om 2017 års satsning). Satsningen är öppen för dig som är mellan 13-20 år och tävlar häst eller ponny på lägst LB nivå i hoppning, dressyr eller fälttävlan. 

Ansökningsperioden för unga ryttare 2018 har stängt, senast den 5/12 kommer alla som har sökt få besked om antagning. Har du några frågot kontakta info@stockholmridsport.se

Informationsfolder 

Informationblad

Satsningen på Unga Ryttare består av totalt nio träffar under 2018 där ryttarna kommer få möjlighet att utveckla sig inom följande områden; personlig utveckling, fysisk hälsa, hästens bästa samt glädje och gemenskap.

Satsningen genomförs med sin första träff 27-28 januari 2018, därefter är det återkommande träffar cirka en gång i månaden fram till december 2018 (med upphåll under sommaren).

PERSONLIG UTVECKLING

Mentalträning, mål, träningsplanering prestationsmiljöer, självkänsla.

”Att delta i projektet UR ger dig som deltagare en chans att kliva utanför din comfortzon, få ny kunskap, erfarenhetsutbyte, och skapa kontaktnät.

Deltagarna erbjuds ett stort smörgåsbord av kunskap genom föreläsningar och träningar.

I de träffar jag möter deltagna hoppas jag på att göra dom nyfikna på vad mentalträning är och hur de kan höja sin prestation tack vare att tanken är med och förbereder prestationen.”
Lotta Wanning, föreläsare mental träning 2017

FYSISK HÄLSA

Fysisk träning - kondition och koordination, träningsplanering, kostlära, ryttare =idrottare

"En stor utmaningen inom ämnet ryttare är idrottare är att få omvärlden/ryttare att se på hästsport som vilken annan idrott som helst. Det som ser lätt ut är sällan det och där är ridsporten ett perfekt exempel på." 
Anna-Karin Söderquist, personlig tränare

HÄSTENS BÄSTA

Säker hästhantering, hästsjukvård, foder, skötsel, doping, hästens hållbarhet, grundridning

"Utmärkt att Stockholms Läns Ridsportförbund jobbar med unga ryttare och deras satsning"
KG Svensson, Master i hoppning och körning

GLÄDJE GEMENSKAP

Etik och moral, Värdegrunder och StRFs ledord, kommunikation, samarbete samt code of conduct

"Jättebra att ha en lokal satsning som visar ett förbund som har en röd tråd till toppen. Härligt gäng som är morgondagens stjärnor!" 
Malin Gustavsson, föreläsare Sociala medier 2017

VEM KAN SÖKA?

Satningen på Unga ryttare 2018 vänder sig till unga ryttare som är medlem i och tävlar för en förening i Stockholms Län.

Sökande ska:

  • Vara född 1998 - 2005
  • Tävla lägst lätt B på ponny eller häst i dressyr eller hoppning. Sökande kan också ha tävlat lägst P80 eller H90 i fälttävlan.
  • Vara nominerad av sin förening.
  • Ha en vuxen person i sitt team som tillsammans med ryttaren deltar under specifika träffar.
  • Närvara vid samtliga träffar i satsningen. Första träffen är den 27 - 28 januari 2018 .
  • Ha en stark drivkraft och motivation att vilja utvecklas inom ridsporten som idrottare och ryttare.

”Om du inte söker kommer du ångra dig”
Alva Birging, deltagare 2017

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Så här ansöker du till satsningen:

1. Gå in på www.ridsport.se/stockholm för att ladda ner och fyll i ansökningsblanketten.

2. Ta kontakt med din förening som ska fylla i föreningens motiviering  i ansökningsblanketten.

3. Ordförande i föreningen, ryttare  samt målsman om sökande är under 18 år, skriver under ansökningsblanketten.

4. Skicka in ansökan till Stockholms Läns Ridsportförbund senast den 20 november 2017 via mail eller per post (se adress nedan).

ANTAGNING

1. Återkoppling sker till samtliga sökande i början av december.

2. Blir du antagen skall du senast 12 december meddela om du vill delta eller inte

Mer information och antagningsblankett finns på www.ridsport.se/stockholm

VUXNAS DELTAGANDE

För att delta i Satsningen på Unga Ryttare 2018 krävs att en vuxen* i ditt team deltar i projektet och medverkar vid tre av träffarna i satsningen. De vuxna kommer att få genomgå Svenska Ridsportförbundets Basutbildning för ledare.

”Jag är mycket nöjd med helheten och mixen i denna satsning. Jag tycker att man har tagit ett helhetsgrepp över vad ridsport kräver, allt från bra hästhållning, ridning till fys- och mental träning för ryttaren. Det är också mycket roligt att de får nya kontakter och vänner, både över klubbgränser men även inom de olika disciplinerna inom ridsporten.”
Pernilla, förälder

KOSTNAD

Deltagarna betalar 3.500:-. I priset ingår samtliga träffar för ryttare och tillhörande vuxen, kost samt logi vid två helgträffar. Satsningen på Unga Ryttare är subventionerat av Stockholms Läns Ridsportförbund samt  med medel från Idrottslyftet

Frågor kontaka info@stockholmridsport.se

Utbildningsbild 2 ht-2015

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons