FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Valberedningen informerar inför årsmötet 2019

2018-12-18

Information från Stockholms Läns Ridsportförbunds valberedning inför årsmötet 2019 i enlighet med stadgarna.

Följebrev från Valberedningen

Status inför 2019 från Valberedningen

Årsmötet kommer att hållas den 20 mars 2019 vid Solvalla Konferens, Travbanevägen i Bromma.

Sponsorer

Annons