Årsmöte 2019

KALLELSE

Härmed kallas våra föreningar till Upplands Ridsportförbunds årsmöte 2019 torsdagen den 14 mars kl. 18-21. Mötet hålls i Veterinärmedicinska Föreningens lokaler på Ulls väg 6 i Uppsala.

Distriktsårsmötet består av ombud för distriktets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Glöm inte att ha med en påskriven föreningsfullmakt

Anmälan till årsmötet måste ske senast den 9:e mars till distrikt@uppland.ridsport.se

Vid årsmötet delas pris ut till årets eldsjäl. Läs mer om eldsjälspriset här.

Hitta till mötet: Karta till VMF (pdf)

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2018
Program årsmötet 2019
Verksamhetsplan 2019
Utbildningsplan 2019
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2019


Ekonomiuppgifter enligt följande
Balansrapport bokslut 2018
Resultatrapport bokslut, totalt 2018
Resultatrapport bokslut, per enhet 2018
Budget 2019
Revisionsberättelse 2018

Stadgar
Ombudsfullmakt
Föredragningslista

Välkomna!


Senast uppdaterad: 2019-02-26

Sponsorer

Annons