Tidigare årsmöten

Handlingar från tidigare årsmöten

2018

Årsmötesprotokoll URF 2018

- Stadgar (de nu gällande)

-Förslag till föredragningslista årsmöte 2018

-Program Årsmöte 2018

-Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2018

-ombudsfullmakt URF 2018

-Årsmöte verksamhetsplan 2018

 

2017

-Årsmötesprotokoll URF 16 mars 2017

-Verksamhetsberättelse URF 2017

-Bilagor Program Årsmötet 2017

-Föredragningslista 2017

-Balansrapport bokslut 2017 URF

-Resultatrapport bokslut 2017 URF total

-Resultatrapport bokslut 2017 URF per resultatenhet

-Revisionsberättelse URF 2017

-Budget Bokslut år 2014-2017 o budget 2018 URF

Styrelsens svar på motion till årsmötet 2017

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2017

vht plan 2017

 

2016

-Årsmötesprotokoll 2016-03-17

-UpplandsRidsport-VB2016-170306

Revisionsberättelse URF 2016

Balansrapport redovisning 2016

Resultatrapport redovisning 2016

Resultatenheter 2016

Budget 2017 per resultatenhet

motion om mediabevakning av uppländsk ridsport

 

2015

-årsmötesprotokoll2015

-URF Verksamhetsberättelse 2015

- Tidigare års verksamhetsberättelser
- 2014 års verksamhetsberättelse här (pdf)


Senast uppdaterad: 2019-02-04

Sponsorer

Annons