Ordförandeträffen

DUS Ordförandeträff

2017-08-28

I helgen hade DUS, Distriktets Ungdomssektion, Ordförandeträff på Uppsala Ponnyklubb.

Ordförandena i klubbarna i Uppland var alla inbjudna till Ordförandeträffen som var i helgen. DUS har sökt Idrottslyft för att kunna genomföra träffen och UPK lånade kostnadsfritt ut sina fina lokaler.

Såhär säger DUS Ordförande Karolina Lustig om Ordförandeträffen:

Vi vet att det finns många saker som kan kännas svåra och tunga när man sitter som förtroendevald i en ungdomssektionsstyrelse.

Men det är ju också fantastiskt kul och man har en enorm möjlighet att förändra som ung och aktiv inom ridsporten.

Därför anordnar vi dessa två ordförandeträffar, för att kunna stötta och inspirera. Den första är nu i början av hösten och den andra kommer vara i början av vintern.

 

Vi bjuder in två ungdomar från varje ungdomssektion, i första hand ordförande och vice ordförande, men om de inte kan är självklart ledamöter eller suppleanter också välkomna. Vi vill stärka Upplands Ridsportförbunds ungdomsverksamhet, och det är ju ni i ungdomssektionerna som är Upplands ungdomsverksamhet.

Vi vill stärka er i ert styrelsearbete och stötta er i era styrelseroller.

 

Tanken med dessa två träffar är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan alla ungdomssektioner och hjälpa er skapa ett kontaktnät över hela Uppland som ni kan använda er av i framtiden.

 

Mellan de två ordförandeträffarna DUS anordnar kommer vi ta fram ett material som ni ska få för att stödja er ytterligare. Vi vet inte än hur det här materialet kommer se ut rent fysiskt, och det vill vi ha hjälp av från er! Vi har satt upp olika klotterplank och er uppgift är att lämna er åsikt om vad ni tycker och vill. Vi vill veta vad ni tycker är svårt och vad ni behöver hjälp med.

Är det att få vuxna att lyssnar på er eller är det att komma på nya aktivieter eller skapa en bra sammanhållning i styrelsen? Skriv upp vad ni tycker!

 

Vi kommer också dela ut en DUS-fadder till alla ungdomssektioner, och vi börjar idag med er som är här. 

 

 

Inbjuden som inspirationsföreläsare var Anna Nordin från Enastående:

DUS Uppland Anna NordinDUS Uppland1

Sponsorer

Annons