Skyltöverlämning flankerad av fanborg och hästar
FOTO: Victor A. Victor

Kvalitetsskylt till UVFK

2017-09-25

I helgen mottog Akademistallmästare Karin Agenäs, tillsammans med UVFK´s ordförande Katarina Martinell, Svenska Ridsportförbundets kvalitetsskylt högtidligt flankerad av fanborg och hästar.

Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktets egentillsyn - besöksverksamheten. Både hästhållning och anläggning samt verksamheten synas i sömmarna.

Som ett led i Svenska Ridsportförbundets fokus på ridskolans framtidsfrågor har en ny kvalitetsskylt tagits fram och delas ut till de medlemsföreningar och ridskolor som uppfyller kraven. Det är viktigt med en enhetlig och tydlig kvalitetsmärkning av ridskoleverksamheten för att stärka ridsportens och ridskolans roll i samhället. Ett viktigt argument i kontakten med samarbetspartners som bland annat kommunen och i UVFK´s fall även Uppsala universitet.

Det ska vara hög kvalitet på ridskolorna och UVFK har bevisat att de håller hög kvalité på både kunniga och erfarna hästar samt utbildad personal. Andra viktiga delar som ska uppfyllas för att erhålla skylten är bland annat en föreningspolicy, tydlig verksamhetsinriktning och miljöpolicy.

Med glädje och stolthet överlämnades Svenska Ridsportförbundets kvalitetsskylt för den kvalitetscertifierade ridverksamheten som bedrivs på anläggningen. UVFK är den första ridskolan av de fyra som finns i Uppsala kommun som uppfyller alla kriterier för att erhålla skylten, grattis!

Kvalitetsskylt UVFK 2

Sponsorer

Annons