Deltagarna i säkerhetsprojektet
FOTO: Victor A. Victor

Nu är säkerhetsprojektet igång!

2017-09-14

igår kväll genomfördes uppstartsmötet och den första utbildningen för de föreningar som anmält sitt intresse att delta i projektet. Det gick att ta på den energin som fanns i lokalen hos IFU Arena i Uppsala – ett otroligt engagemang från de 11 föreningar som var på plats.

Många tillbud varje år runt om i Sverige

Varje år sker omkring 13 000 personskador i samband med ridning eller annan hantering av hästar. De vanligaste olyckorna är fall från hästen, att bli sparkad, trampad, biten eller klämd eller att bli påsprungen.

Inom Svenska Ridsportförbundet arbetar idag Säkerhetsutskottet specifikt med säkerhetsfrågor, men det finns idag ingen strukturerad metodik/process för att samla in, analysera och utvärdera incidenter utan skador, olyckor medförande skador eller dödsfall.

Därför vill Upplands Ridsportförbund genomföra ett säkerhetsprojekt som fokuserar på en metodik och en tekniklösning med syfte att på sikt reducera olyckor och skador på häst och människor. Olyckor och tillbud inom ridsporten kommer alltid att finnas, men med rätt hantering, rätt utrustning och rätt handhavande av hästen kan vi förhoppningsvis minska mängden olyckor och tillbud.

 

Stort engagemang från deltagande klubbar

Under gårdagens möte varvades utbildning och diskussioner kring projektet och alla var rörande överens om vikten av att ännu tydligare fokusera på vad både tillbud och incidenter kan innebära. Tillsammans ska distriktet och föreningarna nu arbeta fram en metodik som ska fungera väl inom ridsportens alla områden. Här finns en fantastisk möjlighet att kunna öka säkerheten för alla som vistas i stall och hanterar hästar oavsett miljö.

 

Lycka till alla ”pilotklubbar” och tack för att ni vill vara med och dela med er av ert kunnande.

Deltagande föreningar är;

Lurbo RK, Märsta RK, Håbo RK, Upplands- Västmanlands FRK, Tierps RK, Uppsala PK, Heby RF, Olunda RF, Sigtunabygdens RF, Säfva RK och Björklinge RF

Distriktets samarbetspartners är Upplands Idrottsförbund – verksamhetschef - Dag Söderberg, SISU Uppland - Madeleine Andersson, Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott – ordförande - Göran Dalin. Projektledare är Lennarth Pettersson, teknisk utvecklare, Kurt Östman. I projektgruppen finns även tre föreningsrepresentanter och det är Uppsala Ponnyklubb med Gabbi Pernler, Håbo Ridklubb med Cecilia Wallander samt Björklinge Ryttarförening med Lotta Lindahl. Från distriktsstyrelsen deltar ordförande Gudrun Orava, samt ledamöterna Maria Nilsson och Anna Sjöström.

Ordförande Gudrun Orava

Ordförande Gudrun Orava

 

Projektledare Lennarth Pettersson

Projektledare Lennarth Pettersson

Sponsorer

Annons