Paraplyprojekt ”Lilla Gubben” angående #metoo och #visparkarbakut

2017-12-18

Taggen #metoo har fått stort genomslag i samhällen över hela världen. Inom ridsporten

bevittnar flickor och kvinnor under taggen #visparkarbakut om övergrepp och sexuella

trakasserier. 

Upplands RF vill se attitydförändringar, att trygghet ridklubbar och i andra stallmiljöer stärks, samt att vi alltid lyssnar och agerar vid enskilda händelser. Därför kommer Upplands RF under 2018 upprätta ett paraplyprojekt där klubbar, stall och enskilda ryttare är välkomna att delta med projekt som kan bidra till detta. Vi kallar paraplyprojektet ”Lilla Gubben”. Vi tror att denna fråga engagerar många och att det finns flera olika vinklar detta strukturella problem. Därför vill vi låta projektidéer komma från verksamheten och ryttarna. Upplands RF samordnar och kan bistå med material, möteslokal, viss ekonomi och annat stöd som efterfrågas för att kunna genomföra projekten. Härmed inbjuds alla klubbar knutna till Upplands Ridsportförbund att inkomma med projektidé, övergripande projektplan och preliminär budget. Exempel projekt och uppgifter:

• Arbete utifrån erfarenheter och krav från #visparkarbakut

• Genomgång av riktlinjer och policy från SvRF och Riksidrottsförbundet i syfte att upplysa och stärka alla ledare, tränare, förebilder och "beroendepersoner" om gemensam värdegrund och policys

• Diskussionsgrupper, t.ex. utifrån ”Ta grepp om övergreppen”

• Föreläsningsserier

• Övriga goda idéer från klubbarna! Informationsmöte som är öppen för alla kommer hållas tisdagen 16 januari kl 18.00 hos Upplands Ridsportförbund Möllersvärdsgatan 12.

Deadline projektidé med plan och budget: Söndagen 4 februari. Projektidé med övergripande projektplan och preliminär budget behöver inte vara längre än en A4. Alla ansökningar behandlas av Upplands RF och eventuell samordning sker av likartade projektidéer senast 18 februari. Därefter hålls ett gemensamt uppstartsmöte hos Upplands RF. Frågor besvaras av Anja Liedström, 076-235 78 38, liedstromanja@gmail.com, och Johan Öhrmalm, 070-303 06 48, johan@ohrmalm.se. Med vänlig hälsning Upplands Ridsportförbunds styrelse

Sponsorer

Annons