FOTO: Carin Wrange

Rapporteringen inom säkerhetsprojektet har startat

2017-12-01

Nu går Upplands Ridsportförbunds stora säkerhetsprojekt – Goda och säkra miljöer inom ridsporten - in i genomförandefasen. Från och med 1 december är det dags för våra elva deltagande föreningar att börja rapportera alla typer av incidenter och avvikelser vid ridning eller annan hantering av hästar. Såväl små som stora händelser ska matas in.

Rapporteringen görs via en nyproducerad app och det insamlade materialet ska sedan analyseras och identifiera behov av olika åtgärder. Att uppnå en noll-vision kan vara svårt eftersom hästar är flyktdjur men det är viktigt att sträva efter minskat antal incidenter och olyckor

Förebilden för säkerhetsarbetet är hämtat från det svenska flygvapnet som genom ett strukturerat säkerhetsarbete i kombination med en total kulturförändring redan i slutet av 1960-talet lyckades vända olycksstatistiken från att då haft ett stort antal haverier till nästan noll idag.

”Det som har hänt kan vi inte påverka, men däremot använda erfarenheterna från en incident eller olycka till att i framtiden minimera riskerna”

Upplands Ridsportförbund vill därför genomföra ett säkerhetsprojekt som fokuserar på en metodik och en tekniklösning med syfte att på sikt reducera olyckor och skador på häst och människor. Olyckor och tillbud inom ridsporten kommer alltid att finnas, varje år sker cirka 13 000 personskador, men med rätt hantering, rätt utrustning och rätt handhavande av hästen kan vi förhoppningsvis minska mängden olyckor och tillbud.

Engagemanget är stort hos de elva deltagande klubbarna  - det känns bra, för det är viktiga frågor som vi arbetar med. Förhoppningen är att pilotprojektet i Uppland kan bli en väl fungerande modell även för övriga distrikt inom Svenska Ridsportförbundet.

Se inslaget i SVT här

Sponsorer

Annons