Polisens presstalesperson Lisa Sannervik
FOTO: Carin Wrange

Sadlar stulna… Fick alla sadlar stulna… Våg av sadelstölder…

2017-11-24

Tisdagen den 31 oktober höll distriktet ett möte tillsammans med Polisen och försäkringsbolaget. En stor uppslutning från många deltagare som ville lyssna och ställa frågor. Polisen hann inte besvara alla frågor på plats. Men nu har vi fått en sammanställning av dessa frågor som vi publicerar här. Som ni vet har varningar om att det pågår en stöldserie av sadlar har på senaste tiden varit vanliga i sociala medier och speciellt i hästkretsar. 

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren:

 

Hur många sadlar har stulits i region Mitt?

Totalt har 69 sadlar av dyrare märken och högt godsvärde stulits från olika stall och ridanläggningar i region Mitt.

 

Under vilken period har stöldvågen pågått?

Den senaste perioden startade i mitten av september och den sista stölden som hittills anmälts kom till polisen den 1 oktober. Det är inte ovanligt att det med visst mellanrum kommer in anmälningar om sadelstölder. Tidigare serie skedde det i juni månad.

 

Vilka är gärningsmännen?

Det finns i nuläget väldigt få iakttagelser och spår efter gärningsmännen. Polisen har gjort tekniska undersökningar vid de flesta stölderna men hittills har inget framkommit som identifierar gärningsmännen.

 

Vilka har drabbats?

Både större och mindre anläggningar har drabbats även ridskolor.

 

Var finns marknaden?

Troligen säljs sadlarna vidare, antingen i Sverige eller utomlands.

 

Hur kan du skydda sig?

Krångla till det för tjuven. Ha ett bra skalskydd, bra lås och dörr till sadelkammaren.

Förvara utrustningen på ett säkert sätt. Öka upptäcktsrisken för tjuvarna med tex larm, strålkastare, insyn till stallet.

 

Vad kan du göra för att spåra en stulen sadel?

Spara kvitton och sadelns serienummer uppge dessa till polisen när anmälan görs. Det underlättar för polisen att spåra ägaren till sadeln om den anträffas. Märk gärna sadeln med MärkDNA eller använd annan metod.

 

 

 

Vad ska jag vara uppmärksam på om jag ska köpa begagnad sadel?

Var uppmärksam vid köpa av begagnade sadlar. Ställ kontrollfrågor och rapportera till polisen om du misstänker att den utbjudna varan är stöldgods.

 

Vad ska jag göra om jag ser något misstänksamt?

Vid misstanke om pågående brott ring Polisen på telefon 112.

För att lämna tips och iakttagelser ring 11414.

 

Var kan man läsa om MärkDNA?

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/Fragor-och-svar-om-MarkDNA/

 

Är det bara i region Mitt det stjäls sadlar?

Sadelstölder förekommer i hela landet och även i våra grannländer, Danmark och Norge. Stöldserierna förekommer i perioder på en viss plats för att därefter försvinna helt en period.

 

Får jag gripa en person som jag misstänker för stöld?

I rättgångsbalkens, 24:e kapitel, 7§ och stycke 2, finns reglerna om envarsgripande. Enligt bestämmelserna får vem som helst gripa någon som har begått ett brott som har fängelse i straffskalan. De flesta brott har fängelse i straffskalan, 8 kap 2§ i brottsbalken. Den gripne ska överlämnas till polis så fort som möjligt. Den som griper någon får inte använda mer våld än vad som är nödvändigt.

 

När får polisen kontrollera fordon som är på väg att lämna Sverige?

Polisen kan vid skälig misstanke om att någon begått brott kontrollera person och göra husrannsakan i ett fordon. Polisen samarbetar med till exempel tullen vid misstanke om att en person eller fordon är på väg att lämna landet.

 

Hur fungerar grannsamverkan?

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Metoden bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. För att få veta mer om grannsamverkan kontakta polisen i ditt område. Kontaktuppgifter finns på länken: https://www.polisen.se/Uppsala_lan/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/Grannsamverkan-regioner/Region-Mitt/

 

 

 

 

Vilka regler gäller för handel med begagnade varor?

Det finns en lag som reglerar handel med begagnade varor. Lagen syftar till att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och underlätta polisens spaning av sådana varor.

Den som har handel med begagnade varor är skyldig att föra anteckningar om mottagna varor. Handlaren får inte ta emot varor av den som inte kan styrka sin identitet. Polisen har tillsynsansvar över att dessa regler efterlevs.

Den senaste perioden startade i mitten av september och den sista stölden som hittills anmälts kom till polisen den 23 oktober. Det är inte ovanligt att det med visst mellanrum kommer in anmälningar om sadelstölder. Tidigare serie skedde det i juni månad.

 

 

Chip i sadlarna – vad finns?

På länken nedan kommer du till ett test av GPS-trackers:

https://m3.idg.se/2.1022/1.664499/gps-trackers/sida/1/sa-funkar-en-gps-tracker

Sponsorer

Annons