FOTO: Victor A. Victor

Distriktets säkerhetsprojekt ska minska skador inom ridsport

Upplands Ridsportförbund har under 2017 startat ett stort pilotsäkerhetsprojekt för att ta fram metoder och tekniklösningar med syfte att vidareutveckla säkerhetshetsarbetet inom ridsporten.

Förebild för arbetet är det svenska flygvapnet som genom ett strukturerat säkerhetsarbete i kombination med en total kulturförändring redan i slutet av 1960-talet lyckades vända olycksstatistiken från ett stort antal haverier till nästan noll idag.

Ungefär en miljon svenskar kommer regelbundet i kontakt med hästar. Cirka 500 000 av dessa rider eller kör regelbundet för att tävla, för att få motion eller som rekreation. Enligt beräkningar finns cirka 360 000 hästar i Sverige och varje år sker omkring 13 000 personskador i samband med ridning eller annan hantering av hästar. De flesta som skadar sig är tjejer i åldrarna 10-19 år, och tyvärr inträffar även dödsolyckor.

Säkerhetsarbetet inom ridsporten

Inom Svenska Ridsportförbundet arbetar idag Säkerhetsutskottet specifikt med säkerhetsfrågor, men det finns idag ingen strukturerad metodik/process för att samla in, analysera och utvärdera incidenter utan skador, olyckor medförande skador eller dödsfall. Vid ridolyckor med dödligt utfall har däremot Ridsportförbundet tillsatt en speciell ”haverikommitté” för att analysera och utvärdera det inträffade.

Att uppnå en noll-vision inom ridsporten kan vara svårt eftersom hästar är och förblir flyktdjur men det är viktigt att med ökad kunskap och insikt sträva efter minskat antal incidenter och olyckor. Med rätt hantering, rätt utrustning och rätt handhavande av hästen kan projektet förhoppningsvis minska mängden tillbud och olyckor.

I pilotprojektet ingår 11 föreningar, tio av dessa tillhör Upplands Ridsportförbund, den elfte föreningen är Märsta Ridklubb från Stockholms läns Ridsportförbund.
Följande tio föreningar deltar i pilotprojektet
Björklinge RF
Heby RK
Håbo RK
Lurbo RK
Olunda RF
Sigtunabygdens RF
Säfva RK
Tierps RK
Upplands- Västmanlands FRK
Uppsala PK
Pilotprojektet påbörjades under hösten 2017 och kommer att pågå under hela 2018. Upplands Ridsportförbund är huvudägare till projektet för att driva projektet finns en projektledare som tillsammans med projektgruppen arbetar aktivt med att ta fram rätt underlag för att kunna utveckla den strukturerade metodiken för att kunna vidareutveckla säkerhetsarbetet inom ridsporten.

Genomförandefasen började i december 2017
Den 1 december 2017 gick Upplands Ridsportförbunds stora säkerhetsprojekt – ”Goda och säkra miljöer inom ridsporten in i genomförandefasen- Då var det dags för de elva deltagande föreningarna att börja rapportera in alla typer av incidenter och avvikelser vid ridning eller annan hantering av hästar. Såväl små som stora händelser kommer att  matas in och arbetet pågår under hela 2018.

-          Det här är ett projekt för alla som håller på med hästar - alla incidenter som sker är viktiga att rapportera även de utanför träning, i skogen eller på parkeringen. Det vore fantastiskt om vi fick in många rapporter via vår app  från alla som håller på med hästar oavsett relation du har till hästen. Den framtagna appen är enkel att använda, säger Lotta Lindahl ordförande i Björklinge Ryttarförening

Rapporteringen görs via en nyproducerad app, HippoS, och det insamlade materialet ska sedan analyseras och identifiera behov av olika åtgärder.

-          Det som har hänt kan vi inte påverka, men däremot använda erfarenheterna från en incident eller olycka till att i framtiden minimera riskerna, säger Lennarth Pettersson, projektledare för säkerhetsprojektet inom Upplands Ridsportförbund.

Engagemanget är stort hos de elva deltagande föreningarna och förhoppningen är att pilotprojektet i Uppland kan bli en väl fungerande modell även för övriga distrikt inom Svenska Ridsportförbundet.


Senast uppdaterad: 2018-03-07

Sponsorer

Annons