HippoS - Upplands Ridsportförbunds Säkerhetsprojekt
FOTO: Victor A. Victor

Gemensamt brev

Alla deltagande föreningar i pilotprojektet har tillsammans undertecknat ett brev där föreningarna i samsyn har kommit överens om att pilotprojektet är en viktig studie vars syfte är att hitta metoder och teknik för att minska olyckor och skador hos människa och häst inom ridsporten.

Alla deltagande föreningar är också överens om att utbilda deltagare bland annat gällande attityd och förhållningssätt till uppkomna incidenter och olyckor för att säkerställa kvaliteten på studien.

För att lyckas med ett införande av ett avvikelsehanteringssystem krävs inte bara metoder och tekniklösningar utan även en kultur som präglas av öppenhet och ärlighet utan ”bestraffning” vid rapportering av incidenter och olyckor.

Alla deltagande föreningar har skrivit under ett gemensamt brev vars huvudsyfte är att genom ett gemensamt samarbete är vår målsättning att få goda och säkra miljöer inom ridsporten! Hela brevet hittar du här:

Gemensamt brev


Senast uppdaterad: 2018-03-07

Sponsorer

Annons