HippoS – Upplands Ridsportförbunds säkerhetsprojekt
FOTO: Victor A. Victor

Decemberanalys

                          Analys av inkomna rapporter från december 2017.

 

Projektledningen, tillika analysgrupp, har genomfört en analys av de 28 avvikelserapporter som inkommit under december månad 2017.

 

Glädjande kan det konstateras att 7 föreningar har kommit igång med att rapportera avvikelser i verksamheten redan under första månaden efter att projektet startade.

 

Analysunderlaget är ännu inte så omfattande att det går att dra några långtgående slutsatser, men är en mycket god grund för fortsatt verksamhet i projektet.

 

Projektledningen har beslutat att ge återmatning av statistik endast inom 3 områden denna gång pga det relativt begränsade underlaget. Det kommer att bli fler och mer feedback i februari, efter analys av januari månads rapporter.

 

Notera att begreppet tillbud innebär att det skett någon form av incident/händelse, men som inte inneburit någon som helst skada på varken människa eller häst. Exempel ifrån december är när en ryttare ramlat av, men där ingen skada har inträffat.

En lindrig skada ska rapporteras då häst eller människa erhållit en skada som innebär att omplåstring/vård utan att veterinär eller sjukhus behöver uppsökas. Exempel på detta kan vara t ex ett lättare ”hästbett” i armen.

Veterinärvård eller försäkringsskada innebär att skadan är så pass omfattande att veterinär behöver anlitas eller att skadan omfattas av försäkringsskyddet.

HippoS Avsutten dec 17

 

 

HippoS utbnivå dec 17


Senast uppdaterad: 2018-03-09

Sponsorer

Annons