Ungdomssektion och Grenledare

I Uppland drivs verksamheten av distriktsstyrelsen och distriktets ungdomssektion med stöd av grenledare och personer knutna till olika projekt. Nedan finns kontaktuppgifter till ansvariga inom repektive område. Du är alltid välkommen att kontakta någon i distrikets organisation om du har funderingar eller idéer om verksamheten.

Distriktets ungdomssektion DUS              dusuppland@hotmail.se

Karolina Lustig Sigtuna BRF (ordförande)
Malin Grotherus Uppsala DS
Aina Nordenstedt Lurbo RK
Emilia Hallerskog Olunda RF
Alma Carlsson Olunda RF
Amber Widegren Uppsala PK
Tova Fundell Lagga FRK
Isabel Fraley Lagga FRK

Läs mer om ungdomssektionens arbete här.

Tävling/Grenledare

Dressyr - Maria Nilsson maria.nim@live.com
Hoppning - Michael Schultz och Daniela Franzetti
Fälttävlan - Vakant
Körning - Helena Wiklund kullavreta@live.se
Voltige - Linda Jenvall linda.jenvall@telia.com
WE - Charlotta Ingvarsdotter charlotta4@hotmail.com

Grenledarna svarar för respektive grens utveckling inom distriktet och arbetar tillsammans med styrelsen, ungdomssektionen, kansliet och andra nyckelpersoner kring olika projekt.

Besöksgruppen

Lotta Andersson
Ulla Andersson
Ulf Granhall
Tiit Räim

Läs mer om besöksgruppens arbete här:   distrikt@uppland.ridsport.se 018-444 04 60

Ryttare med Funktionsnedsättning (FU - verksamhet)
Vakant

Kommunikation och påverkan
Gudrun Orava ordförande och Carin Wrange är ansvariga för dessa frågor i styrelsen


Senast uppdaterad: 2019-05-05

Sponsorer

Annons