Allsvenskorna

Under hösten 2019 genomförs följande serier

Hoppning
Ponny div II
Häst div II

Dressyr
Häst div III 

Under våren 2019 genomförs följande serier
Hoppning
Ponny div I (genomförs i Västmanland)
Ponny div III
Häst div III

Dressyr
Ponny div I (genomförs i Södermanland)
Ponny div III
Häst div I (Genomförs i Västmanland)
Häst div II

Allmänna regler för samtliga allsvenskor - Uppland

Regler för

Allsvenskor Upplands Ridsportförbund

År/tidsperiod

2019

Öppen för

Föreningar inom Upplands Ridsportförbund. Ekipage i enlighet med TR.

 

Sista anmälan

Senast 1 december för vårens serier.
Senast 1 juni för höstens serier.
Sen anmälan godkänns i mån av plats mot 1,5 ggr startavgiften.
Skriftlig anmälan av laget ska göras till arrangören av varje omgång. Anmält av lag efter ordinarie anmälningstids utgång medför straffavgift om 200:-

Lagledare

Lag måste ha lagledare som ska anges vid anmälan. Lagledaren är ansvarig för lagets anmälan till varje omgång samt genomförande av serien. Lagledaren företräder laget vid kontakter med arrangörer samt distriktet. För lagledare finns utbildning arrangerad av Upplands Ridsportförbund, utbildningen finansieras delvis av anmälningsavgiften till serien. E-post och telefonnummer ska anges vid anmälan.

Avanmälan

Fram t.o.m. 1 februari för vårens serier
Fram t.o.m. 1 augusti för höstens serier

Avgift

Hoppning: 1800:- för tre omgångar
Dressyr: 1800:- för tre omgångar + individuell startavgift vid varje omgång.

Avgifterna faktureras föreningen efter sista avanmälningsdag.

Fler lag

Se specifika regler för respektive serie om fler lag är tillåtet. I de fall fler lag är tillåtet kan ekipage tävla för olika lag vid olika omgångar. Var därför väldigt noga vid numrering eller namngivning av lag så att inte missförstånd kan uppstå.

Priser

Distriktet står för priser till slutplacerade lag i samtliga serier med minst plakett och rosett. Andra priser kan tillkomma i vissa serier beroende på t.ex. sponsorsamarbeten. Arrangerande förening står för priser till lag i aktuell omgång. Priserna ska motsvara insatsen i klassen (400:-/lag)

Hemsidan

Anmälda lag läggs upp på hemsidan där också resultat från serierna löpande uppdateras.

Arrangörsansvar

Förening som anmäler lag till någon serie ska vid behov arrangera omgång av någon av distriktets serier. Alla omgångar måste ha en arrangör vid avanmälningstidens utgång annars ställs serien in. En förening som tagit på sig att arrangera omgång kan inte ställa in eller frånsäga sig den samma utan att hitta en ersättare.

Överdomare

Särskild överdomare ska alltid finnas vid lagtävlan.

Resultatrapportering

Arrangerande förening ska senast tre dagar efter avslutad tävling rapportera resultatet från serien till distrikt@uppland.ridsport.se samt till den arrangör som arrangerar nästa omgång av serien.

Arrangörsersättning

Förening som arrangerar omgång ersätts med 400 kr per lag som kommer till start vid den aktuella omgången. Ersättningen betalas ut efter avslutad serie.

Godkänt av DS

2018-11-05

Frågor

Distriktskansliet distrikt@uppland.ridsport.se

Tvist om reglerna

Upplands Ridsportförbunds styrelse


Senast uppdaterad: 2019-07-02

Sponsorer

Annons