Propositioner

Adminstration av propositioner
Upplands Ridsportförbund granskar och publicerar propositioner för lokala och regionala tävlingar som genomförs av förening i Uppland.

Propositionen ska finnas i tdb klar för granskning senats två månader innan tävlingen.

Propositioner som inte finns i tdb två månader före tävling åläggs straffavgift på 250 kr per tävling.

Tävlingar där propositioner är så pass sen att anmälan till tävling öppnar efter att ordinarie anmälan öppnat ålägg ytterligare 250 kr. 

Detta beslutades på styrelsmötet i september-2013

Har du frågor om din proposition eller er tävling kontakta kansliet: 018-444 04 60 eller distrikt@uppland.ridsport.se

För att skapa en proposition gör så här:
- Ansök om tävlingen i TDB (tävlingsdatabasen). Skriv i vilka klasser som ni planerar.
- Distriktet godkänner att ni får ha tävlingen
- Nu kan nu skapa propositionen. Kom ihåg att alla domare måste anges. Kolla så att ni har rätt klasser och bedömningar. Maximerat antal startande ska också fyllas i framförallt när det gäller dressyr.
- Distriktet godkänner propositionen.

Öppna mallen!


Senast uppdaterad: 2017-04-20

Sponsorer

Annons