Grönt kort

OBS! Detta gäller för grönt kort!

http://tavlingsdatabasen.blogspot.se/2016/01/information-till-alla-gront-kort.html

Redovisningstabell Grönt Kort

Registrering av gamla gröna kort i TDB

 

För att kunna lösa licens i Tävlingsdatabasen (TDB) så krävs att ditt gröna kort finns registrerat där. Om du märker att ditt kort inte är registrerat finns några allternativ.

1. Om du har ditt kort kvar - ta då en kopia på kortet alt. scanna in det i datorn och skicka detta till oss med post eller mail. Bifoga ditt personnummer så att vi gör markeringen i TDB på rätt person. Detta kostar inte något. 

2. Om du inte har ditt kort kvar - maila då ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och det år du tror att du tog kortet samt på vilken förening till distrikt@uppland.ridsport.se en adminstrativ avgift på 150:- utgår för arbetet att leta efter dig i våra listor.

 -------------------------------------------------------------------------

Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt Kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Från och med 13 års ålder måste ryttaren gå kursen själv. Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå samma kurs. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

Självklart är det den utbildade provledaren som håller kursen som också rättar proven!

 

Ansvarig i föreningen

Varje förening ska utse en eller flera Grönt kortansvariga. De ansvariga måste ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten. Du som Grönt kortansvarig ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. En godkänd Grönt kortansvarig ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort ansvariga till distriktets kurser. 
Här hittar du en lista med alla auktoriserade Grönt kortutbildare i distriktet!

Målet med Grönt kort

Målet med upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kortkursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och på så sätt vara bra förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

Exempel på praktisk riderfarenhet som krävs:
• Genomfört och godkänt Märke 3
• Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass, Ryttartest eller Dressyrryttartest  på klubbtävling
• Ridit en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Registrering av nya och ”gamla” Grönt kort

De som går den nya Grönt kortkursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Den Grönt Kortansvarige i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som klarat det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB.
De som idag har Grönt kort men inte har licens måste kontakta distriktets kansli för att få motsvarande markering. Den personen måste dock vara registrerad i TDB innan markering kan ske.
Kontakta ditt distrikt för att få mer information om hur det går till för att få markeringen.

Mer information om Grönt kort finns på  www.ridport.se/gröntkort


Senast uppdaterad: 2019-01-09

Sponsorer

Annons