Faddersystem DUS!

2018-09-06

För att stötta och hjälpa föreningarnas ungdomssektioner i Uppland har vi i DUS Uppland under verksamhetsåret 2018 introducerar ett faddersystem.

Tanken är att alla ungdomssektioner i Uppland som är intresserade ska få en egen fadder utdelad från distriktets ungdomssektions styrelse. Faddern kan exempelvis användas som bollplank och stötta större projekt, samt svara på frågor eller komma med tips. Målet med fadderskapet är att tillsammans förbättra samarbetet mellan föreningarna i Uppland samt mellan distriktets ungdomssektion (DUS) och de lokala ungdomssektionerna (USS).

Kontakten ska ske regelbundet, mestadels via mejl. Dessutom gör vi gärna besök på klubben för att presentera oss ytterligare!

Vi har hört av oss till alla ridklubbar/föreningar vi har haft kontaktuppgifter till, om det är någon som inte blivit kontaktad; mejla gärna oss vid intresse eller frågor! dusuppland@hotmail.se eller kontakta oss via vår instagram @dusuppland

Sponsorer

Annons