FOTO: Upplands Ridsportförbund

Basutbildning den 20 januari 2019, Anmäl dig nu!

2018-11-06

BASUTBILDNING FÖR RIDSPORTENS LEDARE

Svenska Ridsportförbundets Basutbildning vänder sig till ledare inom ridsporten,  till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda.

 

Basutbildningen ger dig en inblick i ridsportens värdegrund och organisation - en vägledning i din roll som ledare. Du blir bekant med de värden och ledstjärnor som ridsporten arbetar för och får självkännedom och ökad medvetenhet om hur du fungerar i samspel med andra.

Basutbildningen möter behovet av en långsiktig plan för rekrytering av ledare.

 

Svenska ridsportförbundets Tävlingssektion och Utbildningssektion har tillsammans tagit initiativet till Basutbildning för Ridsportens ledare och har därför lagt grunden till att ledarförsörjningen tryggas från föreningsnivå till landslagsnivå.

 

Kursledare: Linda Jenvall
Anmäl dig här; 

Sponsorer

Annons