Söka pengar idrottslyftet

2019-08-27

Det är sista chansen att söka pengar 2019 i Idrottslyftet

Öppningstid Idrottslyftet 2019

 

  • Ansökan öppnar den 7 januari
  • Ansökan för fria satsningar stänger 30 september
  • Ansökan för utbildning stänger 31 oktober.

 

IL bild tidsplan

  

Broschyr där du läsa lite mer om Idrottslyftet

Det finns fyra olika teman som du kan söka pengar för

IDEELLT ENGAGEMANG
ex Vaccinera klubben mot doping, kommundialog

RYTTARUTBILDNING
ex föreläsning mental träning, fysträning

FRAMTIDENS VERKSAMHET
ex enklare tävlingsformer, Flexiblare former för verksamhet

UTBILDNING
Klubben kan söka schablonbelopp för Ungdomsledareutbildning, gröna korte, basutbildningen

Lycka till

Kom i håg att det kan ta tid att få ansökan godkänd

Här finns en länk där kan få veta mer, hur du söker, hur du rapporterar, hur har andra klubbar gjort

Sponsorer

Annons