DM medaljörna D ponny 2018
FOTO: privat

Distriktsmästerskap

Resultat 2017        Resultat 2018

Regler för

DM ponny dressyr

År

2019

Gren

Dressyr

Öppen för

Distriktsmästerskapet är öppna för ryttare som är anslutna till Västerbottens ridsportsförbund.

Ponnyryttare får delta med en ponny/kategori

Allmänna bestämmelser

DM genomförs under två dagar varvid procenten sammanräknas

En domare får döma DM, men det är bättre med flera domare.

Det är tre separata DM-klasser: Kat A+B, kat C och kat D.
Man måste starta i bägge klasserna för att få räknas i resultatlistan.

Anmälan
Avanmälan

Anmälan/avanmälan  görs till utsedd arrangör.
Ingen extra avgift tas ut för delta i DM.
Alla ekipage från Västerbotten som tävlar i DM klasserna deltar automatisk i DM.

 

När/var

V 38 Lappmarksryttarna

Klasser

Klass             Dag 1                                                      Dag 2

Kat A+B        Lätt C:1 2015                                         Lätt B:1 2019
Kat C             Lagtävlan ponnyallsvenskan 2013    Lätt A:1 2017
Kat D            Lagtävlan ponnyallsvenskan 2013     Lätt A:1 2017

För att det ska blir DM klass så måste det vara minst två ekipage.
Klasserna för kat C och D är regionala

Poängberäkning

Den som har högst sammanlagda procenten vinner.
Om två eller fler ekipage har samma procent blir den som har högst procent dag 2 blir högre placerad. Om även detta är lika så kollar man allmänt intryck dag 2, den som har högre poäng blir högre placerad. Är även detta lika så blir ekipagen lika placerade.

Ekipagen måste har uppnått 50 % i snitt i de två klasser som utgör DM för att räknas in som deltagare i DM.

 

För att erhålla DM täcke (segrare) måste ekipaget har uppnått 60 % i snitt i de två klasser som utgör DM.

 

Startordning

Deltagarna startar i den plats som är på startlistan.
Deltagare ska publiceras/eller sättas upp på en lapp på tävlingsplatsen samma dag/dagar som tävlingen pågår.

 

Resultat

Senast 3 dagar efter genomförd DM skickas till Västerbottens Ridsportförbund via E-post kansli@ridsportvasterbotten.se

Distriktet uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att de rapporterats.
Bifoga gärna ett kort på slutsegrande ekipage.

Priser

Segrare: DM-täcke, distriktsrosett och DM medalj

Två och trea: Distriktsrosett och DM medalj
Inga krav annat än minst två startande/DM klass ställs.
Ex. Vid tre startande får alla tre pris enligt ovan.

Distriktet skickar priser till arrangörerna i början av säsongen till arrangörens samtliga lagomgångar. Arrangören sänder sedan tillbaka överblivna priser till distriktet senast 1 november samma år. Ej återskickade priser debiteras med 500:-/serie.

Godkänt av

Dressyrkommittén och styrelsen

Frågor till

Dressyrkommitténs sk Eva Lindström

Mobil 070-3690456, Epost rideva@hotmail.com

Datum för publicering

31 jan 2019

Tvist om regler

Västerbottens dressyrkommitté har tolkningsrätt


Senast uppdaterad: 2019-01-31

Sponsorer

Annons