Segrare Vännäs RF, Louise Jonsson, Thea Strömsten, Julia Nejati

Division 2

Resultat 2014     Resultat 2015  

Resultat 2016

Regler för

Div 2 ponny

År

2019

Gren

Dressyr

Öppen för

Lagserierna är öppna för klubbar/föreningar som är anslutna till Västerbottens ridsportsförbund.

De föreningar som deltar med lag i någon av divisionerna, som arrangeras av distriktet, ska kunna arrangera tävling i divisionen/alt. medarrangör till tävling.

 

Allmänna bestämmelser

Varje division avgörs genom 3 separata deltävlingar (omgångar)

Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering. .

Lagdeltagarna skall vara anmälda på arrangörens utsatta tid, se propp.

Lagdeltagarna måste ha uppfyllt kvalgränsen för den klass där tävlingen går. Uppklassade  ekipage får inte starta.

Ryttare/ekipage får starta i flera lag, dvs div3, div2 och Västerbotten Elit. Ryttare får inte deltaga i samma lag i samma serie med två eller flera hästar. Om klubben har flera lag i samma serie får ryttaren delta i alla lagen men med olika hästar.

Varje lag består av 2-4 ekipage. De två högsta resultaten i varje omgång räknas. 

En domare får döma lagklasserna.
Lagledare skall anges i anmälan med namn, mobil och epostadress.

Lagledaren ska vara 18 år eller äldre

Anmälan
Avanmälan

Anmälan senast: 30 mars 2019

Ange lagledare och klubb i anmälan till som sker till

rideva@hotmail.com

2018 gäller följande anmälningsavgift för samtliga divisioner- 800:- till distriktet. Sätts in på Bg 5425-6755

Vid färre än 3 lag anmälda till serien ställs serien in det aktuella året.  OBS! Om lag faller bort under pågående serie så går omg 2 och finalomgång även med 2

lag, dock inte om det bara är ett lag till start då står det kvarvarande laget som segrare i omgången/finalen

Avanmälan görs till respektive omgång senast 4 veckor före tävlingsdag, lagavgiften är inte återbetalningsbar.

Efteranmälan kan endast göras i mån av plats mot en extra avgift på 300 kronor.

Omgångar

Omgång 1 v 15 Vännäs RF, omgång 2 v 32 RK Sandgärdan, final v 39 Lappmarks R

Klasser

Lätt B:1 2019

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng.

Segrande lag erhåller poäng lika i antalet för första omgången startande lag plus ett,

andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett.

Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p,

7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p,och 1p.I finalen gäller koeff 1,5

Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som finalomgång!

Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla omgångar. Det lag som

fått flest poäng efter de tre omgångarna är totalsegrare i gruppen.

Skulle två eller fler lag hamna på samma poäng avgör placeringen i tredje omgången. Skulle den vara samma, avgör placeringen i omgång två, därefter placeringen i omgång ett. Skulle även den vara samma likaplaceras lagen.

Startordning

Lagdeltagarna startar i den plats som är på startlistan.
Lagens deltagare ska publiceras/eller sättas upp på en lapp på tävlingsplatsen samma dag som tävlingen pågår.

 

Resultat

Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall lagresultat skickas till Västerbottens Ridsportförbund via E-post kansli@ridsportvasterbotten.se

Distriktet sammanställer resultaten och uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att de rapporterats.
Bifoga gärna ett kort på slutsegrande lag.

Priser

Omgång 1-3

Placerade lag får distriktsrosett och plakett.

Slutsegrare:

Segrande lag erhåller täcke

Placerade lag i slutomgång erhåller rosett, plakett.


Distriktet skickar priser till arrangörerna i början av säsongen till arrangörens samtliga lagomgångar. Arrangören sänder sedan tillbaka överblivna priser till distriktet senast 1 november samma år. Ej återskickade priser debiteras med 500:-/serie.

Godkänt av

Dressyrkommittén och styrelsen

Frågor till

Dressyrkommitténs sk Eva Lindström

Mobil 070-3690456, Epost rideva@hotmail.com

Datum för publicering

31 jan 2019

Tvist om regler

Västerbottens dressyrkommitté har tolkningsrätt


Senast uppdaterad: 2019-03-12

Sponsorer

Annons