Beslutet innebär

2013-06-17

Att en tävlingsavgift per genomförd start inom distriktet skall tas ut på lokal och regional nivå

Att arrangerande förening får en faktura från distriktet.på motsvarande summa

Att avgiften tas ut för samtliga starter på tävlingar som administreras via distriktet på lokal och regional nivå

OBS: förening skall inte betala in direkt utan uppmanas att invänta fakturaunderlag.

Bakgrund till införande av "Tio-kronan"

När det gäller fördelningen av den service vårt kansli levererar i en allt större omfattning, så är det övervägande föreningarnas tävlingsryttare som dominerar. Såväl unga ryttare på väg upp i sporten, och vuxna ryttare som rider på lokala/regionala tävlingar visar ett ständigt ökande behov av rådgivning och utbildning.

För att rättvist finansiera kostnaden för detta basutbud borde det därför vara mer motiverat att ta ut en högre avgift via tävlingsryttarna än att ta ut en höjning via medlemsavgifter från klubbarna. Medlemskåren består av cirka 11 % licensierade ryttare, övriga 89  % är aktiva som lektionsryttare eller vanliga klubbmedlemmar. 

Distriktsstyrelsen vill även ge utrymme för säkerställande av en fortsatt talangutveckling genom Ridsportens utvecklingsmodell på bred front av ryttare och kuskar på lokal/regional nivå genom införande av en tävlingsavgift.

Årsmötesbeslut 2017: Tiokronan går nu i sin helhet in i distritktets årsbudget att förvaltas av distriktsstyrelsen. Tidigare kunde 2/3 av influtna medel subventionera bl a deltagaravgifter  till utbildningar för funktionärer, grenspecifika clinics, bidrag till nya tävlingsformer och inspirationsprojekt för att få fler tävlingsarrangerande klubbar.

GK-kurs liten bild

Grönt-kort-kurser

Läs mer
Rosetter

Allt om serier och cuper

Läs mer
Utbildning på din klubb

Arrangörsutbildning på hemmaplan

Läs mer

Sponsorer

Annons