Villkor vid kurs- och konferensanmälan

Innan du skickar in din anmälan till oss är det viktigt att du har läst vad som gäller, speciellt om du vill återta din anmälan.  

Villkor vid anmälan till kurser och konferenser

Anmälan  

Alla anmälningar (förutom Ridledarkursen) sker digitalt via vår hemsida. Vi använder oss av  "trafikljussignaler" på sidan, där Grönt ljus innebär att anmälan tas emot mot ordinarie deltagaravgift.  Gult ljus, då är du sen med din anmälan, och vi får merjobb, likaså anläggningen där vi skall vara. Därför tar vi ut en "efteranmälningsavgift". Rött ljus, då är anmälan stängd. Då kan du kontakta kansliet och höra om det finns avanmälningar eller platser kvar.

Enskild anmälan: Du anmäler till våra aktiviteter genom att skapa ett konto med användarnamn och lösenord i vår digitala anmälan.

Tanken är att var och en ansvarar för uppgift om t ex allergier och andra speciella behov. Vinsten för dig som anmäler att du så småningom kan ta ut en lista på vad du varit med på, att kanske ha med i ditt CV t ex.  

Föreningsrepresentant (kanslist, utb.ansvarig osv) -  gruppanmälan. Denna behörighet får anmäla till oss på kansliet och innebär att föreningen är betalningsansvarig för dem som anmäls på detta sätt.  Denna möjlighet gäller främst för anmälan till träffar för föreningens förtroendevalda, kurser för föreningens anställda, samt gruppanmälan av lektionsryttare till föreläsningar och clinics, där man inte förbokar mat.  

Vid anmälan till våra kurser och konferenser godkänner deltagaren att namn- och adressuppgifter bifogas i form av kallelse och deltagarförteckning, samt att foton publiceras på vår hemsida tillika i våra publikationer samt våra sociala medier. 

Olycksfallsförsäkring/ hästförsäkring  

Deltagare har själv ansvaret för att gällande olycksfallsförsäkring (genom aktuellt medlemskap i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet) samt gällande försäkring för eventullt kurshäst. 

Hästägarförsäkran

Vid kurser där egen häst medtas skall bifogasifylld, underskriven hästägarförsäkran. Finnspå vår hemsida under ”blanketter”

Deltagaravgift

Ange vem som skall betala avgiften vid kryssrutorna. Faktureringsadress och referens skall fyllas i om fakturan skall skickas till annan adress än deltagarens eller deltagarens förening. Vid anmälan till de kurser och konferenser som ska betalas av deltagarens förening krävs underskrift av ordförande eller kassör i föreningen. Mailas till oss som bilaga i samband med anmälan 

Till endagars ridlärar-fortbildning godtas ridskolechefs underskrift.

Bindande anmälan med avbokningsregler

Anmälan till kurser är bindande, med följande avbokningsregler:

Återtagen anmälan innan anmälningstidens utgång med bekräftelse tillbaka från kansliet debiteras ingen deltagaravgift.

Återtagen anmälan efter anmälningstidens utgång debiteras kursavgift enligt inbjudan.

Deltagare som uteblir utan bekräftad avanmälan debiteras full kursavgift inklusive tillägg av eventuell subventionerad del av avgiften

Avanmälan  - tillvägagångssätt:

Avanmälan ser på samma sätt som anmälan. Dvs har anmälan skett digitalt görs avanmälan via  ”Din anmälan”  på din inloggning.

Återtagande av anmälan kan även göras dygnet runt antingen per e-post eller genom att lämna ett meddelande på telefonsvararen. För att avanmälan skall gälla krävs vår bekräftelse på att avanmälan skett.   

Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras enbart de kostnader som ej går att avstyra, under förutsättning att kopia av intyg är distriktet tillhanda senast 14 dagar efter kursstart.  Dock gäller att avanmälan skall ha skett enligt ovan.

*Kurs där hotellrum ingår: Deltagare som får förhinder strax innan kurs kan minska sin kostnad genom att själv kontakta aktuellt hotell och avboka sitt rum. Där är det respektive hotells regler som avgör om detta kan bli aktuellt.

Förening får skicka annan deltagare än den som anmälts, om denne uppfyller eventuella behörighetskrav som ställts. Byte av deltagareska meddelas kursvärden snarast

Kallelse med bekräftelse och deltagarförteckning

Kallelse med program och deltagarförteckning e-postas till de e-postadresser som anges i anmälan om ej annat anges i inbjudan.

OBS: om den som anmält har angett föreningens e-postadress i e-postfältet så blir det denna adressen som får bekräftelsen från oss. Då får du själv ansvara för att bekräftelsen kommer vidare till som är anmäld. 


Senast uppdaterad: 2018-05-04
Basutbildning

Basutbildning för ledare

Läs mer
ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

Läs mer
Verktygslåda

Verktygslåda

aaa

Sponsorer

Annons