Skånes RF närvaro i Sociala Medier

Skånes Ridsportförbund finns på sociala medier i syfte att ge kansli, styrelse, valberedning, sektioner och kommittéer en möjlighet att informera, rapportera, och entusiasmera våra medlemmar och vår omvärld om Skånes Ridsportförbund. Vi lyfter även goda prestationer och exempel från vår verksamhet.

Gäller det synpunkter, reflektioner eller frågor på vår verksamhet vill vi istället bjuda in till direktkontakt med organisationenDet är nödvändigt då vi är många aktörer i distriktet och just din fråga måste hamna hos rätt sektion/kommitté/person för att kunna besvaras så korrekt som möjligt. Kontakta gärna oss över mail distrikt@skaneridsport.se eller på kontorstid på telefon 046-52910 så ser kansliet till att din fråga, synpunkt och reflektion hamnar rätt och får en återkoppling.

 

Policy för Skånes Ridsportförbundet för sociala medier


Senast uppdaterad: 2019-04-15

Sponsorer

Annons