Annons

    Hem / Grenar / Hoppning / Vision 2030

Hoppsportens vision 2030

Svensk hoppsport har gjort sig gällande internationellt under de senaste decennierna. För att fortsätta utvecklas och förbli en maktfaktor i hoppsporten, behöver vi säkerställa att vi har en stark bas bland ryttare och hästar – alltid med hästvälfärden i fokus.

Det behövs en strategi där fler ryttare ges förutsättningar att lyckas i sporten. Det handlar lika mycket om delarna som rör ryttarens färdigheter, resursteam och förmågan att prestera på högsta nivå, som att talangfulla ekipage ges möjlighet att matchas på tävlingar av hög kvalitet.

Vi vill vidareutveckla den svenska modellen för att bibehålla ett framgångsrikt landslag på högsta internationella nivå, genom att skapa bästa tänkbara förutsättningar nationellt. För landslagsledningen är det av vikt att det sker en fortsatt utveckling av hoppsportens alla delar, vilket möjliggör en stabil grund för unga hästar och unga ryttare med siktet inställt mot hopplandslaget och mästerskapsmedaljer.

I det här dokumentet vill landslagsledningen synliggöra vår vision för alla intressenter i hoppsporten och utifrån den presenteras ett idédokument som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Landslagsledningen har tillsammans med initierade representanter från hela hoppsporten utarbetat ”Hoppsportens Vision 2030”.