Annons

  Hem / Grenar / Parasport / Klassificering / Exempel klassificering

Exempel klassificering

Exempel på klassificerbara funktionsnedsättningar

Neurologiska: Hypertoni (spasticitet, stelhet, dystoni), ataxi, atheos, perifer nervskada, nedsatt muskelstyrka.

Exempel på vanliga hälsotillstånd som är inkluderade: Cerebral Pares, Stroke , Förvärvad hjärnskada, Multipel Skleros

Övriga: medfödd extremitetsmissbildning, amputationer, nedsatt passivt rörelseomfång, nedsatt muskelfunktion, benlängdsskillnad, kortväxthet.

Exempel på vanliga diagnoser som kan vara inkluderade: Artrogryphos, Ryggmärgsskada komplett eller inkomplett, Muskeldystrofi, Plexus skada, Ryggmärgsbråck och spinala missbildningar

Synnedsättning: B1 eller B2 klassificerad enligt IBSA´s klassificeringsregler.

Exempel på funktionsnedsättningar som är svåra att bedöma eller gradera objektivt och därmed inte går att klassificera:

 • synnedsättning (IBSA klass B3 och B4)
 • hörselnedsättning
 • åldersrelaterad artros, stelhet och värk
 • allmänt försvagande sjukdom (ex. vissa muskelsjukdomar)
 • fetma
 • osteochondritis, OD, OCD
 • hudsjukdomar
 • sömnrelaterade sjukdomar (ex. narkolepsi)
 • hypermobilitet av leder (ex. Ehler Danlos)
 • låg muskelspänning eller hypotoni
 • blödarsjuka
 • epilepsi
 • utmattningssyndrom som fibromyalgi eller myalgisk encefalit
 • svindel eller yrsel
 • avsaknad eller dysfunktion av inre organ
 • respiratoriska sjukdomar
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • smärta
 • nedsättning av mentala funktioner (utvecklingsstörning, mental retardation, conversion disorder, demens, inlärningssvårigheter)
 • Reflex Sympathetic Dystrophy eller Complex Regional Pain Syndrom utan permanent lednedsättning och muskelnedsättning.