Annons

    Hem / Grenar / Parasport / Klassificering / Frågor och svar om klassificering

Frågor och svar om klassificering

Vad behövs innan en klassificering?

Innan en klassificering ska du i god tid (4 veckor innan) lämna in ett läkarintyg som styrker din diagnos. Dessa skickar du till ansvarig tjänsteman på kansliet i samband med att du anmäler dig till en klassificering. I vissa fall kan andra intyg krävas för att styrka en viss diagnos (ex. vid synnedsättning).

Hur går en klassificering till?

Vid en klassificering är det oftast två klassificerare som undersöker och bedömer utövarens fysiska funktion, vilket kan innefatta muskelstyrka, ledrörlighet och koordination. Undersökningen tar mellan 15-45 minuter och kan vara mycket fysiskt påfrestande. I dagsläget tittar inte klassificerare på utövaren uppsutten, vilket man däremot gör vid en internationell bedömning.

Vad ska ryttaren/kusken ta med?

Till klassificeringen ska ryttaren/kusken ta med de hjälpmedel som används vid tävling och som inte redan är godkända enligt TR II och TR V. Det gäller även ortoser och korsetter som används under kläderna vid ridning eller körning. Vid svårigheter att ta med hjälpmedlet går det bra att uppvisa bilder.

Hur länge gäller en klassificering?

En klassificering gäller mellan ett till fem år beroende på vilken typ av diagnos samt ålder utövaren har. En funktionsnedsättning som kan variera över tid, ex. Multipel skleros behöver bedomas oftare jämfört med en mer stabil funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning som ex. förlamning eller amputation leder oftast till en grad och profil som är livet ut, därför kan det räcka att klassificeras en eller två gånger.

När kan jag klassificera mig?

Svenska Ridsportförbundet erbjuder 1-2 tillfällen per år att klassificera sig. 1 tillfälle brukar vara i samband med SM i körning eller paradressyr. Datum och plats publiceras på hemsidan när de är fastställda. Kontakta ansvarig tjänsteman på kansliet om du är intresserad av att skaffa medicinskt kort.

Vad kostar det?

Att anmäla sig till en klassificering kostar 850 kr. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte vid avanmälan.

När får jag mitt medicinska kort?

När bedömningen är klar skickar klassificerarna underlagen till SvRF:s kansli. Därefter utfärdar ansvarig tjänsteman på kansliet kortet och skickar hem till dig. Det kan ta ca 2-4 veckor. Hör av dig om du har frågor kring ditt kort.

Hur tävlar jag med mitt medicinska kort?

På tävlingar där det krävs medicinskt kort ska du alltid ha med dig kortet och visa det i sekretariatet innan din första start på tävlingsplatsen.

I samband med din anmälan är det bra om du meddelar arrangören om du behöver speciella hjälpmedel, ex. ramp vid uppsittning. Fyll i Parabilagan: Anmälan tävling (docx) och skicka in till arrangören. Bilagan är extra viktig om du ska låna häst på tävlingsplatsen.

När gäller det medicinska kortet?

Det medicinska kortet gäller på alla körtävlingar och paradressyrtävlingar. Deltar du i en vanlig dressyrtävling gäller ditt medicinska kort även som dispens för de hjälpmedel som står på baksidan av kortet. Visa upp kortet i sekretariatet och för ansvariga domare innan du startar. Prata med klassificeraren om vilka hjälpmedel du behöver eller hör av dig till kansliet.

Frågor?

Kontakta ansvarig tjänsteman på kansliet:
Annica Lund, This is a mailto link, 0220-456 26, dressyr