Annons

    Hem / Grenar / Fälttävlan / Startfälttävlan / Startfälttävlan - så går det till

Startfälttävlan - så går det till

Terrängbanan

Banan ska planeras i nära samarbete med banbyggare och godkännas av banbyggare eller teknisk delegat.
Målsättningen är att alla ska ta sig igenom banan på ett säkert sätt. Hindrens placering ska bidra till en rytmisk och god ridning för att ge både häst och ryttare en fin runda i terrängen. Stor vikt bör läggas vid konstruktionen och placeringen av hinder med tanke på säkerheten.

Banan bör gå i öppen terräng som gärna får vara lite kuperad. Alla hinder bör placeras på slät mark eller i svag uppförsbacke.

Om vattenhinder är med ska detta vara i form av ett vad. Det skall vara valfritt att rida igenom vattnet eller bredvid.

Hinderdomare ska finnas vid hindren. En hinderdomare kan ha koll på flera hinder där så är möjligt.

De tre första och de tre sista hindren bör vara ur hindergrupp 1. Däremellan kan hinder ur grupp 2 väljas.

  • Hindergrupp 1: stockar, stockhög, kulvert, tak (fasanhus), stenmur och liknande
  • Hindergrupp 2: upphopp, nerhopp, vatten, grav, dike

Max tre stopp på ett hinder. Därefter får ryttaren lämna detta och fortsätta till nästa hinder. Totalt max fem stopp för godkänt resultat. Ekipaget kan dock få fullfölja ritten med fler fel.

Hinderdomare avgör om ryttaren av säkerhetsskäl bör tas av banan. Vid avfallning får ryttaren ej fortsätta. 

En mer rutinerad häst före som draghjälp är tillåten.

Dressyr

Dressyrprogrammet rids enligt Ryttarmärke II på 20 x 40 meters bana.
Domare kan vara ridinstruktör eller motsvarande.
Kort skriftlig kritik delas ut, men ej poäng.

Hoppning

Banhoppning 60 cm enligt TR, 7-9 hinder, min.tempo: 275 m/min. Inga kombinationer.
Domare kan vara ridinstruktör eller motsvarande.
Hoppningen ska genomföras inom 30 minuter.
Max antal fel för att få rida terrängdelen är 20 fel.
Ekipaget kan dock få fullfölja hoppmomentet med fler fel.
Efter avfallning får ryttaren ej fortsätta.

Besiktning av häst/ponny

Hästen ska besiktas senast före terrängprovet, som en träning att visa häst vid hand.
Hästen ska visas i träns (men för övrigt ingen annan utrustning) och i ett gott skick.
Ryttaren ska vara propert klädd och själv visa hästen.
Besiktningsman bör vara någon med god hästerfarenhet och med vana att visa häst.
Hästen ska visas uppställd med ryttaren stående framför och vänd mot hästen.
Därefter visar ryttaren hästen i skritt och trav på rakt spår, med hästen till höger om sig. Vändning ska ske till höger.