Annons

    Hem / Grenar / Sportkörning / Zon/distriktsgrenledare

Zon/distriktsgrenledare

Körkommitténs uppdrag

Körkommitténs uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar strategi och verka för en positiv utveckling av bredden för att på sikt nå de mål som satts upp av Svenska Ridsportförbundet.

Zonledarnas uppdrag

Zonledarna ska fungera som länken mellan körkommittén och distrikten. Med en gemensam syn på körsporten ska de lyfta och aktivera distriktsgrenledarna i deras roll.

Vill du ha information från zonledarna? Hör av dig till din zonledare och kolla även deras Facebooksidor. 

Distriktsgrenledarnas uppdrag

Distriktsgrenledarna ska fungera som länken mellan zonledarna och föreningarna och vara sitt distrikts naturliga kontakt i sportkörningsfrågor.

Zonledare och Distriktsgrenledare(pdf)

Zonindelning: Från september 2021 kommer zonerna att delas in som 3 istället för 5. Mitt och öst slås ihop, liksom väst och söder. Norr behålls som tidigare, med undantaget att Gävleborg (X) ingår i mitt/öster.

Zonkarta_350.JPG