Hästar på lösdrift.

Lösdrift

Lösdrift är det närmaste ett naturligt hästliv det går att komma. I Sverige är det ett alternativ som används för unghästar, men det förekommer även varianter på lösdrifter för andra hästar. Det ställs större krav på hagmiljön när hästarna går ute dygnet runt, än bara under dagtid. En bra lösdrift består av en stor, kuperad hage med bra möjligheter för hästarna att gå in under tak när de själva vill. Det är viktigt att hästarna har fri tillgång till vatten, saltsten, bra grovfoder, har sällskap och ses över dagligen.Senast uppdaterad: 2009-02-18

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons