Mer litteratur


Hästhållning i praktiken

av Mats Mellberg

En bra bok som tar upp alla grunder i hästhantering. Passar alla oavsett om man sysslar med ridsport, trav eller galopp professionellt eller på fritiden. Denna bok ligger till grund för all utbildning i hästhållning inom Svenska Ridsportförbundet

   

Säker med häst
utgiven av Svenska Ridsportförbundet

Kunskap och självdisciplin är de två viktigaste nycklarna till säkrare ridning och hästhantering. "Säker med häst" innehåller Svenska Ridsportförbundets säkerhetsregler och är avsedd främst som en uppslagsbok för ridinstruktörer, tränare, styrelseledamöter och ryttare med goda bas kunskaper om hästar och ridning.

Ring och beställ på Ridsportförbundets Service AB telefon: 0220-45678 eller beställ via mail: postorder @ridsport.se 

 Ange alt-text här.  


Ha häst - guiden

Det här är en skrift från Hästnäringens Nationella stiftelse. Här finns en samlad syn på de kunskaper och värderingar som är grundläggande för att ha häst. Guiden innehåller även en checlista och kontaktuppgifter till sakkunnig hjälp.

Finns att beställas på www.nshorse.se


Senast uppdaterad: 2011-09-08

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons