Rädda-Larma-Släck

Om det skulle börja brinna


Rädda

  • Rädda de människor och djur som är i omedelbar fara.
  • Ta ut hästar och djur på det sätt som de normalt går ut från stallet. Tänk på att hästar är vanedjur.
  • Se till att de kommer in i en hage eller binds upp långt från stallet. Risken är stor att hästarna springer tillbaka in i stallet om de släpps lösa.
  • Samtliga människor samlas vid stallets återsamlingsplats.


Larma
Ring räddningstjänsten på 112 och meddela kortfattat:

  • Var det brinner
  • Om det finns innestängda människor eller djur
  • Vem som ringer

Släck
En mindre brand går bra att kväva med en yllefilt. Tänk på att kläder med syntetmaterial är olämpliga att använda då de lätt kan brinna upp. Har du ingen yllefilt använd stallets släckutrusning. Ta alltid reda på var släckutrustningen finns i ditt stall samt hur den fungerar innan det händer något.

Innan olyckan är framme, se till:

  • Att du och hästarna känner till utrymningsvägarna.
  • Att utrymningsvägarna hålls fria och att inga dörrar är blockerade.
  • Att brandredskapen finns på plats och inte är blockerade. Det är ett krav att kontinuerligt kontrollera brandsläckaren. I mindre stall räcker det med en översyn två gånger per år. Kontrollera då att slangen är hel, att släckaren är ren och att trycket på manometern är som det ska. Om det är en pulversläckare ska den vändas upp och ner ett par gånger för att inte pulvret ska packas i botten.

Senast uppdaterad: 2009-03-13

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons