Medvetslös person som andas ska ligga i framstupa sidoläge.

Om en människa skadats

Ibland händer det att någon blir allvarligt skadad i och omkring stallet. Till exempel händer det att den skadade flyttas eller lyfts i onödan. Hjälm, skyddsväst eller stövlar tas av - som egentligen borde ha fått sitta på. Man menar väl men följden kan bli att skadan förvärras.

För att veta vad som är rätt och riktigt att göra på en olycksplats behövs kunskap. Därför kan det vara en bra idé att stallet anordnar en Första Hjälpen-utbildning, eller att du som privat hästägare anmäler dig till en kurs. Det man bör känna till är Första hjälpen LABC.


L = Läge

 1. Se över olycksplatsen innan du springer fram till den skadade. Det kan finnas risk för både dig och den skadade, till exempel lös, orolig häst vid väg. Se då också till att varna trafiken.A = Andning

 1. Kontrollera om den skadade andas. SE-LYSSNA-KÄNN
 2. Om den skadade inte andas, skapa fri luftväg genom att
  böja huvudet försiktigt bakåt. Sätt två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken kontrollera igen. SE-LYSSNA-KÄNN
 3. Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärtlungräddning. 
  - Bröstkompressioner – 30 gånger
  - Inblåsning – 2 inblåsningar
  - Larma 112
  - Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.
 4. Medvetslös person som andas ska ligga i framstupa sidoläge
 5. Fortsätt att övervaka den skadade.B = Blödning
1. Kraftig blödning behöver stoppas snabbt. Gör så här:

 • Tryck ihop sårkanterna med tummarna och pressa kraftigt.
 • Lägg den skadade ner, men bibehåll fingertrycket hela tiden
 • Förebygg cirkulationssvikt eller skadechock genom att lägga benen högt.
 • Släpp inte trycket, utan be någon annan larma.


2. Måttlig blödning stoppas genom att:

 • Lägg den skadade ner, håll den blödande kroppsdelen högt.
 • Lägg ett förband och eventuellt ett tryckförband.C = Cirkulationssvikt, chock
1. Cirkulationssvikt kan uppstå vid stor inre eller yttre blödning. Symtom:

 • Matthet och slöhet
 • Blek hud, blåa läppar, kallsvettig
 • Snabb och flämtande andning, snabb och svag puls
 • Törst


2. LARMA 112, den skadade måste snabbt till sjukhus!

 • Lägg den skadade ner, huvudet lågt och benen högt
 • Stoppa synliga blödningar
 • Skydda mot kyla och kraftig värme
 • Lindra smärta, placera den skadade i en bekväm ställning
 • Försök avleda ångest och oro, tala lugnande, sitt kvar hos den skadade
 • Ge aldrig något att dricka
 • Flytta inte den skadade i onödan


3. Om den skadade är medvetslös

 • Kolla andning och puls
 • Ingen andning och ingen puls, detta kräver hjärt- och lunglungräddning
 • LARMA 112 så får du instruktioner
 • Ta hjälp av någon som lärt sig hjärt- och lunglungräddning.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-13

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons