Annons

    Hem / Om oss / Coronaviruset

Information angående coronaviruset

(Uppdaterad 26 februari) Här hittar du information om hur coronapandemin påverkar ridsporten. 

2021-02-26 

Tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från och med den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten. Läs mer

145 ridsportföreningar beviljas krisstöd
130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt, för effekter av corona hösten/vintern 2020. 145 ridsportföreningar har fått beviljat stöd. Läs mer

2021-02-17

Regeringens har presenterat ett förslag som kan innebära förändringar för idrotten. Förslaget gäller regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan bli olika beroende på om det är inomhus, inomhus med sittplats, utomhus eller motionslopp eller liknande idrottstävlingar. Ändringarna är föreslagna att finnas på plats från den 11 mars men gälla när smittläget tillåter. 
Förslaget är skickat på remiss och Riksidrottsförbundet är remissinstans. Svenska Ridsportförbundet har möjlighet att lämna synpunkter till RF på remissen. Läs mer HÄR

2021-02-10

Som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare meddelat kan de som är födda 2002 och senare återigen återgå till träning. Läs mer hos RF
Det innebär att förbundsstyrelsen rekommenderar en anpassning, i möjligaste mån, av ridskoleverksamheten, till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2001 eller tidigare.
Grupper med barn och unga under 19 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Restriktionerna gäller fram till 30 juni men tiden kan förändras beroende på utvecklingen i samhället och nya besked från myndigheterna

Riksidrottsförbundet kommer att ge besked om kompensationsstödet för kvartal 4 den 23 och 24 februari. Föreningar och förbund tillsammans med distrikt kunde ansöka om stöd fram till den 26 januari.

2021-01-21 Uppdatering tillfälliga TR och definition för yrkesverksamma

2021-01-22 (2021-01-14) Med pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 kommer krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar. Det finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten. Nu finns checklistor för ridskola/ridverksamhet samt tävling. Läs mer (Texten uppdaterad 2021-01-22 efter nya besked från regeringen)

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt/region

Tänk också på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

RF:s rekommendationer vid bekräftad smitta i förening

Ridskoleverksamhet och enskild träning

2021-01-14 Checklista ridskola/ridverksamhet (word)

- Det är glädjande att vi kan presentera uppdaterade rekommendationer för vår ridskole- och tävlingsverksamhet, säger Ulf Brömster, ordförande i förbundsstyrelsen.
- Det är ett resultat av intensivt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet.

2020-12-22 Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Restriktionerna gäller fram till 30 juni men tiden kan förändras beroende på utvecklingen i samhäller och nya besked från myndigheterna. Läs mer

Råd och rekommendationer
Här har vi samlat råd och rekommendationer till ridskola, personal och elever

FAQ
Här hittar du vanliga frågor och svar om ridskoleverksamheten.

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Coronavirus hos häst
Coronavirus finns även hos hästar och på senaste tiden har en del ridskolor drabbats. Hästens coronavirus är så kallat artspecifikt och smittar inte människor. Läs mer 

Tävling

2021-02-26 Tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från och med den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten. Läs mer

2021-01-14 Checklista tävling (word)

Vissa tävlingar tillåts från 25 januari 2021
Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de ryttare födda 2004 eller tidigare som utövar yrkesmässig idrott, samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar ställs för närvarande in till och med den 30 juni. Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället. Läs mer HÄR

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåts barn födda 2005 och senare att träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Enstaka tävlingar innebär endagstävling utan uppstallning, inom eget och angränsande distrikt utifrån ryttarens angivna folkbokföringsadress i TDB.

Så blir du yrkesmässig tävlingsryttare i TDB
Förbundet avgör vem som kan bedriva yrkesmässig idrott inom förbundets verksamhetsområde. Den som godkänns kan anmäla sig till och tävla i klasser öppna för yrkesverksamma från och med 25 januari 2021.
Här finns en guide över hur du ansöker om verifiering i TDB.

Reserestriktioner
Reserestriktioner, beslutade av regering, myndigheter och/eller regioner, gäller vid tävlingar arrangerade enligt Svenska Ridsportförbundets TR.

Tillfälliga tävlingsregler
Svenska Ridsportförbundet har beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.
Läs mer HÄR

Tips och anvisningar för arrangörer och deltagare
HÄR har vi samlat tips och anvisningar för dig som ska arrangera tävling eller planerar att delta i tävling inom ridsporten.

Ställa ut licenser 2021
Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september. Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar. Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

Att tävla internationellt
De ryttare som planerar att delta i internationell tävling under coronapandemin gör det på eget ansvar. Svenska Ridsportförbundet har mycket små möjligheter att bistå om något oförutsett inträffar.
Läs mer HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter

För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

Pay and jump, öppen bana mm?

Träningsformen pay & jump/ride/drive/cross, öppen bana och programträning kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd och riskbedömning tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören därefter kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR

Kompensationsstöd för föreningar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Ansökan för kvartal 4 2020 öppnar i början av 2021. 
Läs mer HÄR

Ladda ner affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du vårat informationsmaterial om coronaviruset riktat till ridsporten samt Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien: Klicka HÄR 

LOK-stöd

5500 föreningar delar på extra LOK-stöd på 32 miljoner kronor
120 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under första halvåret i år jämfört med samma tid 2018 och 2019 – en effekt av corona. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på totalt 32 miljoner kronor.

Föreningarnas utbetalda belopp för våren 2020 jämförs med våren 2019. I jämförelse med första halvåret 2019 är det 8,3 procent färre antal aktiviteter och 6,4 procent färre deltagartillfällen under 2020.

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie LOK-stöd görs 25 februari 2021.

Fortbildning för tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

Det här har hänt...

Här hittar du ett arkiv med alla beslut och nyheter som rört ridsporten och coronapandemin sedan 12 mars 2020.