Annons

    Hem / Om oss / Coronaviruset

Information angående coronaviruset

(Uppdaterad 6 april) Här hittar du information om hur coronapandemin påverkar ridsporten. 

(HÄR hittar du information om hur EHV-1 påverkar ridsporten)

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

2021-03-31 Tillfälliga tävlingsstoppet hävs för yrkesverksamma

Det tillfälliga tävlingsstoppet i Sverige (som infördes pga EHV-1) hävs från och med den 12 april. Det beslutet tog Svenska Ridsportförbundets styrelse den 31 mars. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen.
Ridsportens tävlingar är från och med den 12 april och tills vidare öppna för yrkesverksamma enligt myndigheternas rekommendationer. Läs mer

Tävlingsstoppet för barn och unga kvarstår i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut den 26 februari, att undantaget som tidigare tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphörde att gälla från och med den 1 mars. Tävlingsstoppet gäller i avvaktan på nya besked från myndigheterna. Läs mer

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

HÄR finns länkar till information per distrikt/region

Tänk på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

RF:s rekommendationer vid bekräftad smitta i förening

Pay&Jump, Pay&Ride, öppen bana, programridning mm

2021-03-09 Tills vidare gäller att:

  • utifrån det allvarliga läget med EHV-1 rekommenderas att träningsformen pay & jump/ride/drive samt öppen bana minimeras fram till tävlingsverksverksamheten startar upp igen.
  • pay & jump, öppen bana etc. kan sedan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd om Covid 19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

Ridskoleverksamhet och enskild träning

2021-01-14 Checklista ridskola/ridverksamhet (word)

- Det är glädjande att vi kan presentera uppdaterade rekommendationer för vår ridskole- och tävlingsverksamhet, säger Ulf Brömster, ordförande i förbundsstyrelsen.
- Det är ett resultat av intensivt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Det innebär att förbundsstyrelsen rekommenderar en anpassning, i möjligaste mån, av ridskoleverksamheten, till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2001 eller tidigare.
Grupper med barn och unga under 19 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Restriktionerna gäller fram till 30 juni men tiden kan förändras beroende på utvecklingen i samhället och nya besked från myndigheterna.

Råd och rekommendationer
Här har vi samlat råd och rekommendationer till ridskola, personal och elever

FAQ
Här hittar du vanliga frågor och svar om ridskoleverksamheten.

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Coronavirus hos häst
Coronavirus finns även hos hästar och på senaste tiden har en del ridskolor drabbats. Hästens coronavirus är så kallat artspecifikt och smittar inte människor. Läs mer 

Tävling

2021-03-31 Tillfälliga tävlingsstoppet hävs för yrkesverksamma

Det tillfälliga tävlingsstoppet i Sverige (som infördes pga EHV-1) hävs från och med den 12 april. Det beslutet tog Svenska Ridsportförbundets styrelse den 31 mars. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen.
Ridsportens tävlingar är från och med den 12 april och tills vidare öppna för yrkesverksamma enligt myndigheternas rekommendationer. Läs mer

Tävlingsstoppet för barn och unga kvarstår i enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut den 26 februari, att undantaget som tidigare tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphörde att gälla från och med den 1 mars. Tävlingsstoppet gäller i avvaktan på nya besked från myndigheterna. Läs mer

2021-01-21 Uppdatering tillfälliga TR och definition för yrkesverksamma

2021-01-14 Checklista tävling (word)

Så blir du yrkesmässig tävlingsryttare i TDB
Förbundet avgör vem som kan bedriva yrkesmässig idrott inom förbundets verksamhetsområde. Den som godkänns kan anmäla sig till och tävla i klasser öppna för yrkesverksamma från och med 25 januari 2021.
Här finns en guide över hur du ansöker om verifiering i TDB.

Reserestriktioner
Reserestriktioner, beslutade av regering, myndigheter och/eller regioner, gäller vid tävlingar arrangerade enligt Svenska Ridsportförbundets TR.

Tillfälliga tävlingsregler
Svenska Ridsportförbundet har beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.
Läs mer HÄR

Tips och anvisningar för arrangörer och deltagare
HÄR har vi samlat tips och anvisningar för dig som ska arrangera tävling eller planerar att delta i tävling inom ridsporten.

Ställa ut licenser 2021
Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september. Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar. Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

Att tävla internationellt
De ryttare som planerar att delta i internationell tävling under coronapandemin gör det på eget ansvar. Svenska Ridsportförbundet har mycket små möjligheter att bistå om något oförutsett inträffar.
Läs mer HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter

För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

Kompensationsstöd för föreningar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Ansökan för 1 januari till 30 april 2021 öppnar den 7 maj och stänger 19 maj 2021. 
Läs mer HÄR

Ladda ner affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du vårat informationsmaterial om coronaviruset riktat till ridsporten samt Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien: Klicka HÄR 

LOK-stöd

5500 föreningar delar på extra LOK-stöd på 32 miljoner kronor
120 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under första halvåret i år jämfört med samma tid 2018 och 2019 – en effekt av corona. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på totalt 32 miljoner kronor.

Föreningarnas utbetalda belopp för våren 2020 jämförs med våren 2019. I jämförelse med första halvåret 2019 är det 8,3 procent färre antal aktiviteter och 6,4 procent färre deltagartillfällen under 2020.

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie LOK-stöd görs 25 februari 2021.

Fortbildning för tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

Det här har hänt...

Här hittar du ett arkiv med alla beslut och nyheter som rört ridsporten och coronapandemin sedan 12 mars 2020.