Annons

    Hem / Om oss / Arkiv coronaviruset

Coronapandemin och ridsporten - detta har hänt

Här finns den information Svenska Ridsportförbundet publicerat under coronapandemin 2020 och 2021 om hur ridsporten har påverkats. (Uppdaterad 9 februari 2022)

2022-01-17 Nya bud från regeringen om deltagartak

Regeringen meddelade den 17 januari att deltagartak på 500 personer införs inomhus. Deltagartaket kan dock överskridas om deltagarna delas upp i sektioner. Läs mer här.

2022-01-13 Fortsatt anpassad verksamhet

Svenska Ridsportförbundet förlänger rekommendationerna om anpassad verksamhet, till följd av myndigheternas åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19. Läs mer här.

2022-01-10 Nya åtgärder mot Covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 10 januari en rad nya och förlängda åtgärder i syfte att stoppa smittspridningen av Covid-19. Svenska Ridsportförbundet ser över hur de nya restriktionerna påverkar ridsporten. Läs mer här.

2021-12-23 Ridsporten ställer om

Flera delar av Svenska Ridsportförbundets verksamhet påverkas av myndigheternas nya restriktioner. Men det handlar snarare om anpassningar och riskreducerande åtgärder än om inställda aktiviteter då det är viktigt att hålla idrottsrörelsen igång. Läs mer här.

2021-12-21 Nya smittskyddsrestriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 21 december att en rad nya rekommendationer införs i syfte att stoppa smittspridningen av Covid-19. Svenska Ridsportförbundet ser över hur de nya restriktionerna påverkar ridsporten. Läs mer här. 

2021-12-16 Nya smittskyddsregler vid cuper och läger

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 16 december att cuper och läger för barn och ungdomar kan genomföras men med särskilda smittskyddsåtgärder. Vilka smittskyddsåtgärder som ska gälla informerar Folkhälsomyndigheten om inom kort. Läs mer här.

2021-12-07 Idrottsrörelsen håller ut

Idrottsrörelsen kan fortsatt hålla igång verksamheten, även med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som börjar gälla onsdag den 8 december. Alla behöver hjälpas åt med att hålla hålla avstånd och undvika trängsel. Läs mer här

2021-11-30 Nya regler för aktiviteter inomhus

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut av nya smittskyddsföreskrifter från den 1 december har förbundsstyrelsen tagit beslut som gäller för aktiviteter som samlar fler än 100 personer inomhus. Vid tävlingar gäller beslutet hoppning inomhus. Läs mer här

2021-09-29 Restriktioner i ridsporten lyfts

Restriktioner och tillfälliga regler på grund av corona-pandemin inom ridsporten lyfts från och med den 29 september. Beslutet är togs av förbundsstyrelsen vid förbundsstyrelsemötet den 24 september.

Torsdagen 23 september meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att man definitivt är redo för Steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner pga coronapandemin.

Det innebär att från och med den 29 september lyfts restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, privata träffar och restaurangnäringen. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemma tas bort och en succesiv återgång till arbetsplatserna kan inledas.

Förbundsstyrelsen tog på fredagen 24 september beslut om att det tillfälliga TR för tävlingsverksamheten, som har gällt sedan den 29 juni 2020 med olika revideringar under åren 2020 och 2021, uppdateras så att det endast innehåller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Svenska Ridsportförbundets råd och rekommendationer till ridskolan, för utbildningar, möten och träffar liksom för träningstävlingar typ Pay and Jump, avskaffas med undantag av de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

- Nu är det äntligen dags för oss att dra igång ridsporten på alla nivåer. Jag vill tacka alla som hållit modet uppe, gjort det bästa av situationen och kunnat hålla stora delar av verksamheten i gång. Det här året har verkligen visat vad vi kan åstadkomma tillsammans och hur mycket hästen betyder, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

- Fortsätt vara rädda om varandra och ha i åtanke att även om restriktionerna är borta så finns pandemin kvar i samhället.

2021-07-01 EU:s digitala covidbevis lanserat
Torsdag 1 juli lanseras de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 som ska underlätta vid resor inom EU. Den digitala tjänsten kommer innehålla bevis om vaccination mot covid-19, bevis om negativt test samt tillfrisknande från covid-19. Läs mer HÄR

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer

HÄR finns länkar till information per distrikt/region

Tänk på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

RF:s rekommendationer vid bekräftad smitta i förening

Pay&Jump, Pay&Ride, öppen bana, programridning mm

Tills vidare gäller att pay & jump, öppen bana etc. kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

Exempel på åtgärder föreningen kan vidta:

  • Dela upp ryttarna i mindre grupper som tilldelas specifika ankomst- och avresetider
  • Se till att det finns gott om utrymme på parkeringen och dela gärna in den i zoner
  • Se till att tydlig information finns uppsatt på lättillgängliga platser där det inte behöver bli trångt
  • Använd Swish för all betalning av avgifter
  • Gör en riskbedömning

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

Ridskoleverksamhet och enskild träning

2021-07-14 (uppdaterad) Checklista ridskola/ridverksamhet (word)

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Råd och rekommendationer
Här har vi samlat råd och rekommendationer till ridskola, personal och elever

FAQ
Här hittar du vanliga frågor och svar om ridskoleverksamheten.

Coronavirus hos häst
Coronavirus finns även hos hästar och på senaste tiden har en del ridskolor drabbats. Hästens coronavirus är så kallat artspecifikt och smittar inte människor. Läs mer 

Tävling

2021-07-14 Lättnader i restriktionerna
Torsdag 15 juli träder steg 3 i regeringens och Folkhälsomyndighetens plan för att lätta på restriktionerna med anledning av pandemin i kraft. Tillfälliga TR revideras och gäller från 15 juli 2021. Läs mer HÄR

Reserestriktioner
Reserestriktioner, beslutade av regering, myndigheter och/eller regioner, gäller vid tävlingar arrangerade enligt Svenska Ridsportförbundets TR.

Tillfälliga tävlingsregler
Svenska Ridsportförbundet har beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.
Läs mer HÄR

Tips och anvisningar för arrangörer och deltagare
HÄR har vi samlat tips och anvisningar för dig som ska arrangera tävling eller planerar att delta i tävling inom ridsporten.

Ställa ut licenser 2021
Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september. Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar. Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

Ställa ut licenser 2022
När vi öppnar upp för licensbeställning 2022, den 1 november 2021, kommer vi kopiera behörigheten för alla föreningar som får ställa ut licens 2021 till att de även får ställa ut 2022. Nyanslutna föreningar under 2021 kommer också få ställa ut licenser 2022 enligt normalt förfarande.

Att tävla internationellt
De ryttare som planerar att delta i internationell tävling under coronapandemin gör det på eget ansvar. Svenska Ridsportförbundet har mycket små möjligheter att bistå om något oförutsett inträffar.
Läs mer HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter

För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

Kompensationsstöd för föreningar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Ansökan för 1 januari till 30 april 2021 öppnar den 7 maj och stänger 19 maj 2021. 
Läs mer HÄR

Ladda ner affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du vårat informationsmaterial om coronaviruset riktat till ridsporten samt Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien: Klicka HÄR 

LOK-stöd

5500 föreningar delar på extra LOK-stöd på 32 miljoner kronor
120 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under första halvåret i år jämfört med samma tid 2018 och 2019 – en effekt av corona. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på totalt 32 miljoner kronor.

Föreningarnas utbetalda belopp för våren 2020 jämförs med våren 2019. I jämförelse med första halvåret 2019 är det 8,3 procent färre antal aktiviteter och 6,4 procent färre deltagartillfällen under 2020.

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut att föreningar som redovisar färre aktiviteter under hösten 2020 i jämförelse med hösten 2019 kommer att få fyllnadsinbetalningar på liknande sätt som för våren 2020. Exakta belopp för hösten klargörs i samband med att ansökan av ordinarie LOK-stöd görs 25 februari 2021.

Fortbildning för tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

2021-09-07 Besked om lättade restriktioner
Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från 29 september. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten idag, tisdag. Svenska Ridsportförbundet ser över hur beskedet kan komma att påverka ridsporten och de regler och rekommendationer som gäller i dagsläget.

2021-08-13 Förlängning av pandemilagen föreslås
Regeringen föreslår en förlängning av den sk pandemilagen till den 31 januari 2022.
Covid-19-pandemin pågår fortfarande. Utifrån vetskapen om att smittläget kan förändras eller försämras är regeringen mån om att Sverige fortsatt har en god beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19, menar regeringen.
Förlängningen föreslås också innefatta lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Det är inte aktuellt att införa nya restriktioner, men samtidigt oklart när befintliga restriktioner kan komma att lättas – allt beror på pandemins utveckling.

För ridsporten innebär det inga förändringar i dagsläget, det tillfälliga TR för tävling gäller tills vidare liksom de restriktioner som finns sedan tidigare. 

2021-07-14 Lättnader i restriktionerna
Torsdag 15 juli träder steg 3 i regeringens och Folkhälsomyndighetens plan för att lätta på restriktionerna med anledning av pandemin i kraft. Läs mer HÄR

RF har svar på många av de frågor som ställs med anledning av lättade restriktioner

2021-07-12 Folkhälsomyndigheten rekommenderar
Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

2021-06-28 Så fördelas krisstöd till över 2500 idrottsföreningar
572 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2349 föreningar och 35 specialidrottsförbund med distrikt för effekter av corona under perioden 1 januari till 30 april 2021. De föreningar som beviljats stöd får besked direkt från RF. 186 ridsportföreningar har ansökt om stöd och totalt 6 680 000 kr beviljats i stöd till ridsportens föreningar. Läs mer HÄR

2021-05-27 Tävling för alla från 1 juni – TDB öppnar på fredag
Förbundsstyrelsen har idag tagit beslut om att från 1 juni öppna tävlingar för alla åldersgrupper av ryttare, i enlighet med ordinarie och tillfälliga TR samt bestämmelser i respektive proposition. TDB öppnar för anmälningar fredag 28 maj kl 13:00. Läs mer HÄR

2021-05-20 Klartecken för lägerverksamhet
Från 1 juni 2021 kan barn och ungdomar delta i lägerverksamhet. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd om förebyggande åtgärder. Läs mer på RF:s hemsida

2021-06-28 Lättade restriktioner och större publik tillåts
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på måndagen att steg 2 i planen för att lätta på restriktionerna med anledning av pandemin träder i kraft på torsdag 1 juli. Läs mer HÄR

2021-06-24 Besked om återstartsstöd och kompensationsstöd
Drygt 220 miljoner kronor fördelas mellan samtliga specialidrottsförbund för att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart efter pandemikrisen. Samtidigt lämnas besked om kompensationsstödet för våren. Läs mer HÄR

2021-06-04 Rekommendation om max 8 ridskoleryttare hävs
Svenska Ridsportförbundets tidigare rekommendationen om max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2001 eller tidigare på ridskolor anslutna till förbundet upphävs från den 28 juni. Läs mer HÄR

2021-05-20 Klartecken för lägerverksamhet
Från 1 juni 2021 kan barn och ungdomar delta i lägerverksamhet. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd om förebyggande åtgärder. Läs mer på RF:s hemsida

2021-05-12 Tävling för fler från 1 juni
Från 1 juni väntar flera lättnader för idrotten. Det innebär bland annat att tävling i mindre skala tillåts för vuxna utomhus, att tävlingar och mindre cuper tillåts för barn och ungdomar både utomhus och inomhus, samt att publiktaket höjs utomhus samt för arenor med anvisade sittplatser. Läs mer HÄR

2021-04-28 Tävlingar för unga från den 3 maj
Efter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar ridsporten för enstaka tävlingar för de yngre. Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får delta vid en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt. Beslutet gäller från och med 3 maj 2021. Läs mer HÄR

2021-04-19 Yrkesmässig idrott - förtydligande
För att harmoniera med rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten som innebär ett stopp för tävlingar för aktiva födda 2005 eller senare, har Svenska Ridsportförbundet definition av yrkesmässig idrott förtydligats.
Förbundsstyrelsen tog beslut den 31 mars att det tillfälliga tävlingsstoppet hävs från den 12 april och därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen. Tävlingsstopp för aktiva födda 2005 och senare ligger kvar tills vidare, eller till besked kommer från myndigheterna att det går att öppna tävlingsverksamheten för fler. HÄR finns mer information om definitionen av yrkesmässig samt en tabell för förtydligande

2021-04-19 Särskilda regler för elitallsvenskans lag - läs mer HÄR

2021-04-14 Rekommendationer till ryttare och arrangörer efter tävlingsstoppet
Det tillfälliga nationella tävlingsstoppet har hävts från och med den 12 april. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen. Med anledning av den senaste tidens utbrott av neurologisk variant av EHV-1 i Europa rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att utökade försiktighetsåtgärder genomförs inför och på tävling av ryttare och arrangörer. Rekommendationerna gäller från och med 12 april 2021 till och med 30 maj 2021. Läs mer HÄR

2021-01-21 Uppdatering tillfälliga TR och definition för yrkesverksamma

2021-01-14 Checklista tävling (word)

Så blir du yrkesmässig tävlingsryttare i TDB
Förbundet avgör vem som kan bedriva yrkesmässig idrott inom förbundets verksamhetsområde. Den som godkänns kan anmäla sig till och tävla i klasser öppna för yrkesverksamma från och med 25 januari 2021.
Här finns en guide över hur du ansöker om verifiering i TDB.

2021-03-31 Fortsatt tävlingsstopp för barn och unga 
Tävlingsstoppet för barn och unga kvarstår i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut den 26 februari, att undantaget som tidigare tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphörde att gälla från och med den 1 mars. Tävlingsstoppet gäller i avvaktan på nya besked från myndigheterna. Läs mer

26 februari 2021  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från och med den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten. Läs mer

26 februari 2021 130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt, för effekter av corona hösten/vintern 2020. 145 ridsportföreningar har fått beviljat stöd. Läs mer

17 februari 2021 Regeringens har presenterat ett förslag som kan innebära förändringar för idrotten. Förslaget gäller regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan bli olika beroende på om det är inomhus, inomhus med sittplats, utomhus eller motionslopp eller liknande idrottstävlingar. Ändringarna är föreslagna att finnas på plats från den 11 mars men gälla när smittläget tillåter. 
Förslaget är skickat på remiss och Riksidrottsförbundet är remissinstans. Svenska Ridsportförbundet har möjlighet att lämna synpunkter till RF på remissen. Läs mer HÄR

10 februari 2021 Som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare meddelat kan de som är födda 2002 och senare återigen återgå till träning. Läs mer hos RF
Det innebär att förbundsstyrelsen rekommenderar en anpassning, i möjligaste mån, av ridskoleverksamheten, till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2001 eller tidigare.
Grupper med barn och unga under 19 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Restriktionerna gäller fram till 30 juni men tiden kan förändras beroende på utvecklingen i samhället och nya besked från myndigheterna

Riksidrottsförbundet kommer att ge besked om kompensationsstödet för kvartal 4 den 23 och 24 februari. Föreningar och förbund tillsammans med distrikt kunde ansöka om stöd fram till den 26 januari.

13 januari 2021 Pandemilagen ställer nya krav
Med de nationella allmänna råden som gäller från den 14 december 2020 och pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten.
De nationella allmänna råden gäller fram till 30 juni 2021 och pandemilagen till i september. Läs mer HÄR

12 januari 2021 Så blir du yrkesmässig tävlingsryttare i TDB
Svenska Ridsportförbundet kommer att erbjuda tävling för yrkesverksamma inom ridsporten. Förbundet avgör vem som kan bedriva yrkesmässig idrott inom förbundets verksamhetsområde. Den som godkänns kan anmäla sig till och tävla i klasser öppna för yrkesverksamma från och med 25 januari 2021. Läs mer HÄR

8 januari 2021 Pandemilagen beslutad av regeringen
Med anledning av fredagens regeringsbeslut om en ny pandemilag och tillhörande begränsningsförordning för bland annat sportanläggningar, ser Svenska Ridsportförbundet över hur de nya reglerna påverkar ridsporten. Läs mer HÄR

22 december Ridskoleverksamheten fortsätter
Förbundsstyrelsens tidigare beslut angående ridskoleverksamheten kvarstår även efter de skärpta restriktioner som regeringen meddelade på fredagen. Läs mer HÄR

22 december Rekommendationer för tävling
Svenska Ridsportförbundet arbetar kontinuerligt med att öppna tävlingsverksamheten för så många som möjligt. Från 25 januari kommer vissa tävlingar att kunna genomföras, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer HÄR

21 december RF vill ha mer pengar till idrotten
Idrottsrörelsen får ytterligare 335 miljoner kronor i ekonomiskt stöd på grund av corona för perioden januari-februari 2021 - som en första delbetalning. Det meddelade regeringen tillsammans med samverkanspartierna idag. Läs mer HÄR

18 december Ansök om Kompensationsstöd från 15 januari
Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret 2020. Ansökan öppnar den 15 januari och kan göras fram till 26 januari 2021 klockan 12.00. Läs mer HÄR

17 december 5500 föreningar delar på extra LOK-stöd
120 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under första halvåret i år jämfört med samma tid 2018 och 2019 – en effekt av corona. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på totalt 32 miljoner kronor. Läs mer HÄR

30 november Nya råd för ridskoleverksamheten
Förbundsstyrelsen rekommenderar att ridskoleverksamheten i möjligaste mån anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Rekommendationen gäller från och med den 27 november, fram till den 31 januari 2021, men kan förlängas, beroende på utvecklingen i samhället. Läs mer HÄR

24 november Alla tävlingar ställs in
På tisdagen förlängdes de lokala allmänna råden i alla aktuella regioner till den 13 december. Förbundsstyrelsen tog på tisdagskvällen beslut om tävlingsverksamheten ställs in i berörda regioner.

Alla regioner i Sverige utom Blekinge omfattas av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd, och beslutet gäller fram till den 13 december.

HÄR finns Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd per region

20 november Hälsning från ordföranden och förbundsstyrelsen

20 november Drygt fem miljoner till ridsportens föreningar
Ridsportens föreningar får drygt 5 miljoner i kompensationsstöd. Under fredagen får idrottsföreningarna besked om summan för perioden juli–september. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. Läs mer HÄR

20 november Besked om max 8-taket
På fredagen kom regeringens beslut om att max åtta personer får samlas vid samma tillfälle. Det är en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som träder i kraft tisdagen 24 november. Läs mer HÄR

19 november Inställda tävlingar
På torsdagen förlängdes de lokala allmänna råden i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Förbundsstyrelsen tog på torsdagskvällen beslut om fortsatta inställda tävlingar i regionerna.

Förlängningen av de lokala allmänna råden i region Stockholm, Västra Götaland och Östergötland gäller fram till den 13 december. Region Västra Götaland innefattar Västergötlands samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund.

Skärpta lokala allmänna råd gäller nu också i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, från och med 19 november till den 13 december. 

18 november Idrotten svarar på max 8-beskedet
Riksidrottsförbundet har idag lämnat in sitt svar på regeringens remiss om förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ridsportförbundet har framfört synpunkter att beakta i remissvaret. Läs mer HÄR

17 november Inställda tävlingar

På tisdagen förlängdes de lokala allmänna råden i Skåne län. Förbundsstyrelsen tog på tisdagskvällen beslut om fortsatta inställda tävlingar i regionen.

De lokala allmänna råden förlängdes även i Uppsala län, men i de lokala råden finns ingen notering om restriktioner för idrott.

Förlängningen av de lokala allmänna råden i region Skåne och region Uppsala gäller fram till den 13 december. 

16 november Max 8-besked
Svenska Ridsportförbundet ser över hur regeringens och Folkhälsomyndighetens besked på måndagen 16 november om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan komma att påverka ridsporten. Förslaget förväntas träda i kraft 24 november.

16 november Inställda tävlingar 

På måndagen infördes lokala allmänna råd i ytterligare två regioner Gävleborgs och Västernorrlands län. Förbundsstyrelsen tog på måndagskvällen beslut om inställda tävlingar i de två regionerna.

Beslutet gäller från den 16 november fram till den 13 december. 

12 november Inställda tävlingar

På torsdagen infördes lokala allmänna råd i ytterligare fyra regioner Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län. Förbundsstyrelsen tog på torsdagskvällen beslut om inställda tävlingar i samtliga fyra regioner.
För alla som vistas i Dalarnas-, Värmlands- och Västmanlands län gäller även att avstå från att göra onödiga resor.
Beslutet gäller från den 12 november fram till 10 december.

10 november  Inställda tävlingar

På tisdagen infördes lokala allmänna råd i ytterligare tre regioner Kalmar, Norrbotten och Västerbotten. Därutöver har region Blekinge infört egna råd. Förbundsstyrelsen tog på tisdagskvällen beslut om inställda tävlingar i samtliga fyra regioner. I Västerbotten och Norrbotten togs även beslut om reserestriktioner.

Beslutet gäller från dagens datum 10 november till och med den 8 december.

5 november Inställda tävlingar

På torsdagen kom besked om att ytterligare två regioner inför skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid19. Det innebär att samtliga tävlingar i Södermanland och region Kronoberg län ställs in. Beslutet togs av förbundsstyrelsen på torsdagskvällen, och gäller fram till den 26 november.

3 november Fler tävlingar ställs in efter nya restriktioner

På tisdagen kom besked om att ytterligare tre regioner inför skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid19. De allmänna råden kommer att få konsekvenser även för ridsporten de närmaste veckorna. Det innebär att samtliga tävlingar i Halland, Jönköpings Län och Örebro Län ställs in, enligt beslut taget idag av förbundsstyrelsen. Beslutet gäller från dagens datum till och med den 24 november.

Enligt beslut den 30 oktober genomförs SM i hoppning på Grevagården, Skövde, kommande helg som planerat. Läs mer HÄR

Baserat på nuvarande information bedömer Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra

3 november Flest ansökningar om coronastöd från fotboll, ishockey och ridsport

2 386 idrottsföreningar har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som RF fördelar. Flest ansökningar kommer från fotbollen (767), ishockey (152) och ridsport (86). Den 16 november räknar Riksidrottsstyrelsen med att ta beslut om fördelning och efter det kan idrottsföreningarna få besked. Perioden som avses för kompensationsstödet till föreningar är första juli till sista september. I januari öppnar nästa ansökningsperiod. Då kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för kvartal 4, oktober–december, 2020. Läs mer här

30 oktober Tävlingsarrangörer kan söka kompensationsstöd från RF

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.
Ansökan för kvartal 4 2020 öppnar i början av 2021 - Läs mer HÄR

30 oktober SM i hoppning genomförs som planerat

SM i hoppning på Grevagården, Skövde, nästa helg, kan genomföras som planerat. Beslutet togs av förbundsstyrelsen på fredagen. Läs mer HÄR

29 oktober Tävlingar ställs in efter nya restriktioner

På torsdagen kom meddelandet att ytterligare tre regioner inför skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid19. De allmänna råden kommer att få konsekvenser även för ridsporten de närmaste veckorna.
Det innebär att samtliga tävlingar i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland ställs in, i dagsläget till och med den 19 november. Region Västra Götaland innefattar Västergötlands samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund.

Att ytterligare tre regioner omfattas av skärpta allmänna råd meddelades av Folkhälsomyndigheten och respektive smittskyddsläkare på torsdagseftermiddagen.

29 oktober SM i hoppning för ponny och children kan fortgå

28 oktober Tävlingar i Skåne ställs in efter nya restriktioner

Ridsporttävlingar i Skåne ställs in så länge de nya allmänna råden gäller, i dagsläget till och med den 17 november. Läs mer HÄR

28 oktober Ponny-SM i dressyr i Helsingborg kan fortgå Läs mer HÄR

22 oktober Gräns på 300 för sittande publik

Den 22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna. Undantaget gäller från den 1 november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. Regioner kan besluta om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge. HÄR finns RF:s pressmeddelande i sin helhet

Svenska Ridsportförbundet arbetar med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

Regeringen presenterade undantaget i ordningslagen vid en presskonferens på torsdagen, och här kan du läsa regeringens pressinformation  

15 oktober Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 3

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd i två omgångar. Ansökningsomgång 1 är öppen från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00. Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På RF:s webbsida om kompensationsstödet hittar ni all info som behövs för att kunna ansöka. Där finns bland annat frågor och svar och en instruktionsfilm om hur ansökan går till.

7 oktober Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Riksidrottsförbundet fördelar regeringens kompensationsstöd om 1 miljard kronor för resten av 2020 i två omgångar. Regelverket är i stort detsamma med några konkreta förändringar jämfört med i våras.
Första ansökningsomgången öppnar den 15 oktober, med planerad utbetalning i mitten av november. Andra ansökningsomgången planeras att öppnas i början av januari 2021. Läs mer hos RF

HÄR finns mer information om ansökan

RF - Principer för ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin (pdf)

2 oktober 1 miljard till idrotten - RF fördelar

Den extra ändringsbudget som presenterades i september innehåller 1 miljard extra till idrotten för 2020.
Medlen kommer att betalas ut via Riksidrottsförbundet (RF). RF planerar för att föreningar och förbund kan ansöka om bidrag så att Riksidrottsstyrelsen kan besluta om bidrag den 16 november. Därefter kan medlen skyndsamt betalas ut. Läs mer om regeringens hemsida

29 september Publikgräns höjs från 50 till 500 personer

Regeringen kommer ta beslut den 8 oktober om att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 500 personer. Undantaget gäller i så fall från den 15 oktober. Beslutet kom den 22 oktober och gäller från 1 november, se ovan

I avvaktan på beslut från regeringen om en ändring av ordningslagen arbetar Svenska Ridsportförbundet med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

HÄR kan du läsa mer regeringens planerade förändringar i förordningen.

29 september Ställa ut licenser 2021

Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september.
Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar.
Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

25 september Inom kort kommer idrottsföreningar kunna ansöka om stöd för andra halvåret 2020

Det kommer bli två ansökningsomgångar:
- Ansökan om stöd för kvartal 3 (juli, augusti, september) öppnar i mitten av oktober.
- Ansökan om stöd för kvartal 4 (oktober, november, december) öppnar i januari.

Föreningen gör ansökan i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Innan första ansökningsperioden startar kan ni förbereda er genom att ta fram dokument som tydligt beskriver er ekonomiska situation, exempelvis årsredovisningar och resultatrapporter.

24 september Regeringen avvaktar med beslut om mer publik

Regeringen har informerat om att den planerade lättnaden för bland andra idrotten att ta in mer publik får vänta med anledning av den ökade smittspridningen i samhället.
– Att minska smittspridningen går före idrott. Det har gällt från dag ett och gäller fortfarande. Därför har jag respekt för att regeringen avvaktar med beslutet om att tillåta mer publik, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer på RF:s hemsida

22 september Påminnelse från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten påminner idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning.

Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer och i olika idrotter fått smitta i laget och påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien.

– Vi är inställda på att även hösten kommer att vara präglad av restriktioner på grund av coronapandemin. Vi behöver planera för att det kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021. Just nu arbetar vi med analyser för att ta fram olika scenarier inför 2021. Det är osäkra och tuffa tider då det gäller att stå starka tillsammans och hjälpas åt, både inom idrottsrörelsen och i samhället i stort, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i en pressrelease som du kan läsa i sin helhet via TT här

21 september Till tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.
Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

16 september Idrotten samlas inför fördelning av det förlängda krisstödet

Idag samlar Riksidrottsförbundet referensgruppen för fördelning av stöd och på fredag företrädare för samtliga specialidrottsförbund. Syftet är att få inspel under det pågående arbetet med att analysera utfallet av fördelning av tidigare krisstöd och eventuella justeringar. Läs mer i RF:s pressmeddelande

5 september Klart med en miljard kronor i förlängt stöd till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen får ytterligare 1 miljard kronor i förlängt ekonomiskt stöd på grund av corona för 2020. Det meddelade regeringspartierna tillsammans med samverkanspartierna, Centerpartiet och Liberalerna idag.

Riksidrottsförbundet för en dialog med regeringen om vikten av att stödet ska fördelas för att träffa idrotten på bästa sätt och har även dialog med medlemsförbunden som inför fördelning av det tidigare stödet på 500 miljoner kronor tog fram riktlinjer och principer för fördelning till förbund och föreningar.
Läs mer här

24 augusti Inför terminsstart - verksamhet, träning, träffar mm

Baserat på nuvarande information rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.

För övriga aktiviteter, som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande, rekommenderas att de genomförs digitalt, men kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

En egen mall för riskbedömning har anpassats för att fungera som stöd till arrangören. Förutom riskbedömning ska verksamheten alltid genomföras utifrån beslut, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

14 augusti Kan ridsporten öppna för publik?

Under coronapandemin har ridsporten med ridskola, ridläger och tävlingsverksamheten i begränsad omfattning kunnat fortsätta. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna mötas igen på tävling och stallbackar, utan att vi för den skull bidrar till ökad smittspridning.
Tidigare i somras gjordes en plan och ett medicinskt protokoll för hur ridsportens tävlingar skulle kunna starta igen och hur tävlingarna ska kunna öppnas för publik, när nya besked kommer från regering, polis och Folkhälsomyndigheten. Läs mer HÄR

6 augusti Amanda Lind träffar idrotten

Idrottsminster Amanda Lind har bjudit in ett antal idrotter för lyssna in hur coronapandemin påverkar idrotten.
För idrottens del är både en eventuell öppning för publik på idrottsevenemang och ett stödpaket för tredje kvartalet viktiga frågor.
Riksidrottsförbundet har deltagit i alla möten Amanda Lind haft. Alla idrotter har inte varit inbjudna, mötena har fokuserat på inomhus- och utomhussporter samt så kallade deltagarsporter som genomförs utomhus på stora ytor (orientering, långdistanslopp etc), och de förutsättningar och utmaningar som finns, bland annat vad gäller 50-personersgränsen. Läs mer HÄR

RF kommer att bjuda in samtliga idrottsförbund till en information om hur mötena med Amanda Lind avlöpt i nästa vecka. 

17 juli Inga ändringar av rekommendationer och förbud

Under både juni och juli månad har Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten haft fortsatt dialog. I nuläget finns ingen planerad förändring av de rekommendationer och förbud som gäller. Nästa avstämning sker i augusti. Läs mer HÄR

25 juni - Tillfälliga tävlingsregler införs från 29 juni (reviderade 25 augusti)

18 juni - uppdatering Regler för tävling under nuvarande restriktioner (gällde t o m 28 juni)

12 juni, med uppdatering 15 juni RF har fördelat kompensationsstödet

Riksidrottsstyrelsen har vid ett möte beslutat om fördelningen av de 500 miljoner idrotten fått i kompensationsstöd från regeringen. Läs mer HÄR

10 juni Besked om kompensationsstöd från RF inom kort

Coronakrisen har för idrottsrörelsens del varat i tre månader. Mycket har handlat om svåra ekonomiska konsekvenser för förbund och föreningar. Riksidrottsförbundet kommer den närmaste veckan besluta och kunna ge besked om fördelningen av regeringens krisstöd på 500 miljoner kronor:

11 juni: Riksidrottsstyrelsen tar beslut om fördelning av kompensationsstödet till specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF).
12 juni: Idrottsförbunden får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till SF påbörjas.
15 juni: Föreningarna får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till IF påbörjas.

Många föreningar har sökt kompensationsstöd - läs mer hos RF

4 juni Tävlingsstart för alla den 14 juni

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att reserestriktionerna lyfts från och med den 13 juni. Alla som är symptomfria kan resa fritt i landet. För ridsporten innebär det att alla aktiva kan resa till valfri tävlingsplats. Läs mer HÄR

3 juni Riktlinjer inför tävlingsstarten 14 juni - avpublicerat

29 maj Tävlandet kommer igång igen i sommar

Ridsportens tävlingar kan öppna för alla åldrar i sommar. Det står klart efter Folkhälsomyndighetens besked på fredagen. Läs mer HÄR

25 maj Förändring för propositioner

Efter Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer att resor på en till två timmar från hemorten kan göras, har Svenska Ridsportförbundet beslutat att utöka upptagningsområdet för tävling. Läs mer HÄR

20 maj Så arbetar vi för att öppna ridsporten

Svenska Ridsportförbundet har, och har haft, en dialog med Riksidrottsförbundet för att påvisa ridsportens speciella förutsättningar.
Vi har en plan för hur tävlandet kan återupptas under förutsättning att restriktionerna minskar och den är kommunicerad med Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

19 maj Inför sommarens ridläger

Lägerverksamhet för barn och unga, födda 2002 eller senare, kan hållas i mindre grupper, och genomföras i närområdet, meddelar Folkhälsomyndigheten. Läs mer HÄR

18 maj 362 ridsportföreningar har sökt stöd från RF

4064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som RF fördelar, meddelar RF på måndagen.
Flest ansökningar kommer från fotboll, ridsport och innebandy, där ridsporten står för 362 ansökningar. Nu kommer RF att gå igenom ansökningarna och besked kommer efter den 11 juni. Läs mer HÄR

15 maj Fortsatt stopp för tävling och match - information från RF

Folkhälsomyndigheten gav idag besked att det just nu inte är möjligt att ändra de allmänna råden för att öppna för tävling och matcher på seniornivå. RF har fortsatt dialog för att så mycket idrottsverksamhet som möjligt ska kunna genomföras. Läs mer HÄR

12 maj Beredda om lättnader kommer

Det gäller att hålla i och hålla ut. Det har varit en tung vår med restriktioner på flera håll i samhället, och många är nu otåliga att komma igång med olika aktiviteter igen, inte minst inom ridsporten. Vi är beredda när och om det kommer förändringar. Läs mer HÄR

12 maj Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

I en ny undersökning från Riksidrottsförbundet har 3000 idrottsföreningar beräknat de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang och minskad träning till minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Information från RF

8 maj RF i dialog med Folkhälsomyndigheten

24 april Så söker föreningar kompensationsstöd för corona

Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.
HÄR finns mer information om hur föreningen söker och vad stödet kan ge kompensation för

24 april Tävlingar för unga från och med 1 juni - texten uppdaterad 29 april

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga från och med den 1 juni.
Vid möte 23 april togs beslutet att öppna för tävlingar för unga från 1 juni. Tävlingsstoppet för övriga tävlingar tills vidare.
Förbundsstyrelsen beslutade, baserat på rekommendationer från regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet, under torsdagen att tävling för unga födda 2002 eller senare (både ponny och häst) kan anordnas, under förutsättning att gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av coronasmittan följs. Läs mer

23 april Stöd för föreningarna

Svenska Ridsportförbundet har i en skrivelse till landets kommuner bett dem att i planering och budget ta hänsyn till de ekonomiska utmaningar som framför allt våra ridskolor kan ställas inför senare i år. Vi vill att ridsporten ska fortsätta vara en stark resurs för kommunerna. Läs mer

17 april

Fortsatt tävlingsstopp i ridsporten

Tävlingsstoppet för ridsporten fortsätter för närvarande att gälla till och med 31 maj. 

17 april

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.
Beskedet presenterades på en presskonferens med idrottsminister Amanda Lind och RF:s ordförande Björn Eriksson på fredagen. HÄR kan du läsa mer

16 april

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Torsdag 16 april öppnar Riksidrottsförbundet en enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regeringen och kommuner för kommande stödinsatser. Det är inte en ansökan om bidrag. 

Enkäten finns i IdrottOnline och föreningarna kommer få info i nyhetsbrev under torsdagen. Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör. Mer info om hur föreningen fyller i enkäten

6 april Till Svenska Ridsportförbundets föreningar, distrikt och enskilda medlemmar

Hej!

Först och främst vill jag skicka våra varmaste tankar till alla som på olika sätt påverkas och drabbas av det nuvarande läget i Sverige och världen med anledning av covid-19. Jag vet att det är tuffa tider för alla nu på olika sätt, och jag hoppas ni mår bra och kan hålla er verksamhet igång så gott det går.

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

Fredagen 3 april lyssnade förbundsstyrelsen tillsammans med sektionsordföranden på de rekommendationer som vår förbundsläkare, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten gjorde och baserat på det är bedömningen fortfarande att all tävlingsverksamhet ska ställas in fram till den 31 maj.

Vi gjorde också bedömningen att ridskoleverksamheten kan fortsätta, under förutsättning att riskbedömning görs och myndigheternas rekommendationer följs.

Jag hade hoppats kunna önska er en trevlig ridsportvår på ett helt annat sätt, men just nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

På vår hemsida, ridsport.se, samlar vi den information vi har och kan dela med er.

Vänliga hälsningar
Ulf Brömster, ordförande och förbundsstyrelsen

Nytt 3 april

Tävlingsverksamheten fortsatt inställd
Svenska Ridsportförbundets styrelse gjorde vid sitt möte den 2 april den fortsatta bedömningen att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.

Svenska Ridsportförbundet bedömer att verksamheten på ridskolorna kan fortsätta utifrån den nya situationen, förutsatt att de råd och rekommendationer som myndigheten ger efterlevs.

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Vi återkommer med information löpande

20 mars En halv miljard extra till idrotten
Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning, meddelar regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.
Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.
Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del.
Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset.

RF träffar idrottsrörelsen
På fredagskvällen har Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen med de 72 förbunden som är medlemmar i RF ett möte med anledning av det aktuella smittläget och regeringens ekonomiska bidrag.

Kommentar från Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
– Det är mycket positivt att regeringen ser konsekvenserna för idrottsrörelsen och detta är ett välkommet steg som handlar specifikt om intäktsbortfall för större evenemang som ställs in. Vi förstår att det är en mycket svår tid men det är viktigt att även små ideella föreningar får det ekonomiska stöd de behöver, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

18 mars Fortbildning kan skjutas fram
Tävlingsfunktionärer och tränare som vill förnya sin funktionärs- eller tränarlicens ska genomgå regelbunden fortbildning.

Med myndigheternas uppmaningar att minska smittspridning i möjligaste mån rekommenderar Svenska Ridsportförbundets styrelse att alla fortbildningar och kurser närmaste tiden skjuts upp till senare tillfälle i år eller ställs in.

Om det innebär att du som tränare eller funktionär (alla grenar) inte kunnat delta i en fortbildning på grund av att den blivit framflyttad – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare och Joanna Weisz, funktionär) för hjälp att lösa licens respektive legitimation i TDB.

18 mars; Information om LOK-stöd
Riksidrottsförbundet har fått många frågor om LOK-stödet 2020 och vad som händer med LOK-stödet när aktiviteter ställs in. Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

13 mars; FEI rekommenderar att internationella tävlingar ställs in. 

12 mars Extrainsatt FS-möte
Svenska Ridsportförbundets styrelse hade på torsdagen ett extra möte med anledning av den aktuella situationen där förbundsläkare Margaretha Rödén deltog.

12 mars Råd gällande möten
Interna möten, årsmöten m.m. inom Svenska Ridsportförbundet, distrikt och föreningar drar sällan upp till 500 personer, men det finns anledning att ha smittspridning i åtanke även vid mindre möten.

Oro för smittspridning kan också medföra att mötesdeltagare inte kan eller vill delta vid ett årsmöte och i det demokratiska arbetet. Närmaste tiden måste mötesarrangörer fundera över nödvändigheten av att ha ett fysiskt möte eller om det finns möjlighet att senarelägga mötet.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att

  • Distriktens årsmöten flyttas fram till en senare tidpunkt med målsättningen att mötet genomförs senast 30 juni. Det gäller även de möten distriktens ungdomssektioner planerat.
  • Interna möten, i sektioner, kommittéer m fl, i möjligaste mån hålls digitalt