Annons

    Hem / Om oss / Dokumentbank / Typstadgar 2020

Typstadgar 2020

Till styrelsen i Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar

Nya normalstadgar för föreningar

SvRFs förbundsstyrelse fastställde vid sitt möte den 16 oktober 2020, nya normalstadgar för de lokala medlemsföreningarna, Klicka HÄR.

Juridiska utskottet har haft uppdraget att göra en total översyn av normalstadgarna både innehållsmässigt och redaktionellt. Den reviderade versionen, som har en helt ny disposition, innehåller både övergripande följdändringar av RFs och SvRFs stämmobeslut såsom värdegrundregleringar, grunder för medlemskap och uteslutning, krav på registerutdrag, hantering av personuppgifter, grunder för valbarhet och en viss modernisering av språket där så har varit möjligt samt en del förtydliganden av skrivningar som föranlett frågor från föreningarna.

Stadgar, som är idrottsrörelsens främsta styrmedel på alla nivåer, är dokument som med jämna mellanrum bör ses över, uppdateras och förfinas. På central nivå görs det inför varje förbundsstämma och den lokala föreningen bör göra en genomgång inför varje årsmöte för att göra aktuella uppdateringar om det behövs. Normalstadgarna är en slags mall, där det mesta baseras på villkoren för medlemskap, som kan användas både vid bildande av nya föreningar och som grund för styrelsens förvaltning av föreningen. Vidare är det viktigt för medlemmarna att känna till vad som står i stadgarna, vad som ligger till grund för deras medlemskap och vilka regler som gäller i föreningen.

Inför föreningens årsmöte 

Har ni ännu inte tagit beslut om stadgeändring uppmanas ni att på kommande årsmöte göra aktuella stadgeändringar med de nya normalstadgarna som utgångspunkt. Det kan göras på flera sätt, antingen uppdaterar ni era nuvarande stadgar med de ändringar som behövs eller så tar ni grunden i normalstadgarna i sin helhet, givetvis efter noggrann genomgång av innehåll och en anpassning efter era förhållanden. Normalstadgarna som finns HÄR är i en wordversion så där kan ni enkelt skriva in era egna uppgifter och göra nödvändiga ändringar.

Hur stadgeändringarna ska göras framgår av era nuvarande stadgar.

Till adressen This is a mailto link skickas föreningens nya stadgar i sin helhet med ändringarna införda samt ett justerat årsmötesprotokoll.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta Kicki Ronnerberg Bäckman på telefon 0220-456 09, 0709-79 56 09 eller via e-mail This is a mailto link

Strömsholm den 28 oktober 2020
Uppdaterad 12 januari 2022