Annons

    Hem / Om oss / Inkludering

En ridsport för alla

Ridsport för alla, hela livet är Svenska Ridsportförbundets paroll. Men idag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten.

Vårt mål är att erbjuda ridsport för alla och en nyfiken, välkomnande och hållbar verksamhet där alla känner igen sig och vill vara kvar. Där det sker möten mellan människor och hästar och människor och människor. Oavsett bakgrund. Tillsammans med hästar är vi alla lika och vår sport rymmer många livsviktiga värden som vi vill dela med fler. Som till exempel jämlikhet, empati och vår jordnära ledarskola.

Att öppna dörrarna för fler är också ett av målen i Svenska Ridsportförbundets framtidsstrategi ”Ridsport 2025”.

Ridsporten är en stor samhällsaktör och att spegla samhället är inte bara vårt uppdrag utan också en ren överlevnadsfråga. 

Idag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten.
För att lära mer om hur vi kan jobba för ökad mångfald, har vi ett samarbete med Malmö universitet. 2017 sammanställde idrottsprofessor Susanna Hedenborg och Anna-Maria Hellborg (dåvarande doktorand) rapporten ”En ridsport för alla”, där vi tittade närmare på hur ridsportföreningar arbetar för ökad inkludering inom ramen för dåvarande Idrottslyftet/Handslaget, regeringens extra satsning på idrotten. Här kan du läsa hela rapporten.

Rapporten visade bland annat att satsningar ofta tar slut med projektmedlen. Ekonomin gör det svårt att gå från projekt till ordinarie verksamhet. Språket nämndes som en utmaning även om många vittnade om att hästens språk är universellt. En tydlig framgångsnyckel var samarbeten med andra aktörer, som till exempel skolan eller andra organisationer som till exempel hjälper till med skjutsen till stallet.
Bra kommunikationer är något som flera föreningar lyfter i studien.
- Se till att bussen går ända fram till ridskolan! Många anläggningar ligger utanför tätorten och att det är svårt att komma dit utan bil, säger Susanna Hedenborg.

Samarbetet med Malmö universitet fortsätter nu under 2020 genom att bland annat samla in erfarenheter från utlandsfödda som börjat rida eller kanske deltagit i ridsportens inkluderingsprojekt. Via en enkät vill vi också komma i kontakt med ridskolor och andra som vill dela med sig av sina erfarenheter. Enkäten finns här.